top of page
Search

Å gjøre elevene til hjelpelærere

Kunne det være en ide å gjøre elevene til hjelpelærere?


Dette var en ide jeg nylig fikk, og som jeg ikke har hatt anledning til å gjennomføre, så jeg deler den her for å få tilbakemeldinger. Det er mulig at dette allerede er vanlig praksis på enkelte skoler, så da hører jeg gjerne om deres erfaringer.


Ideen er som følger:

Før man begynner på et nytt kapittel, så ber man tre elever ta ansvar for å fylle ut et skjema. Det er viktig at man bytter på hvem som er ansvarlige. De andre lærerne på trinnet gjør det samme.La oss ta utgangspunkt i en studieforberende klasse på VG1. De vil som regel ha fem fellesfag.


· Norsk

· Geografi

· Samfunnskunnskap

· Naturfag

· Engelsk


I dette eksempelet har jeg utelatt matematikk, kroppsøving og fremmedspråk, selv om man gjerne kan gjennomføre dette i disse også.


Men dersom fem faglærere gjennomfører dette vil det være 15 elever som har ansvar for et tema. De vil så få tilsendt et skjema. De fyller ut skjemaet og sender inn til lærer som deler med de andre elevene.

Fag

Tema og kapittel

Fagbegreper/ Gloser/formler

Legg inn alle viktige fagbegreper/ gloser her.

Kapittelet i et nøtteskall

Beskriv kapittelet kort med egne ord.

Vanskelige tema enkelt forklart

Er det noe som virker vanskelig i kapittelet? Be evt. læreren om en forklaring, og forklar på en enkel måte det som virker vanskelig.

Ekstra

i tilleggg kan elevene legge inn

  • venndiagram

  • tokolonneskjema

  • tankekart

  • osv

Her er det viktig at læreren forteller elevne hva som passer til faget/ emnet. Det er viktig at hver lærer tilpasser skjemaet til sitt fag, eventuelt endrer det for hvert tema, alt hva som passer best til det faget. Det er også viktig at en elev ikke har ansvar for mer enn ett fag på en og samme tid.Dersom dere har klassens time kan elevene jobbe med skjemaet om det ikke er noe annet å jobbe med. Etter at elevene har fylt ut skjemaet, vil de også kunne fungere som hjelpelærere, de kan også hjelpe andre elever i timen. Lærerne kan også gi tilbakemelding om det er noe de har misforstått.


Det er viktig at elever som sliter med å fylle ut skjemaet får hjelp av lærer, samtidig som man skal slippe å være lærerassistent i fag man sliter i. Det vil kanskje være noen elever som mestrer faget så godt at de alltid vil være lærerassistenten, og så lenge de andre elevene ikke har noe imot dette, bør det ikke være noe problem.


Ellers er det viktig at man gjennomfører dette i flere fag i en klasse, slik at elevene blir vant til denne måten å jobbe.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page