top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Å lage magasin - et forslag

Updated: Feb 11

Jeg har tidligere delt en mal hvor elever selv kan skrive inn og lage et magasin. Imidlertid ønsker kanskje lærer å styre litt av prosessen selv. Det er mulig å be elevene lage ferdig sidene og få dem til å sende disse til læreren.
Vedlagt er et forslag til et magasin om norsk middelalder. Elevene velger emne, laster ned malene, velger en, og skriver inn i denne. De sletter de andre malene. Etter at de har funnet passende bilder, sender de inn til læreren, som limer inn innholdet på lysbildene. Man kan også legge inn innholdsfortegnelse eller en leder.


Etter at dokumentet er ferdig kan det lagres som pdf, enten deles med elevene, eller skrives ut som hefte. Hvordan man skriver ut som hefte er forskjellig fra printer til printer, så det er bedre at du finner det ut selv.


Velg like mange undertema som du har elever


Eksempel: Norsk middelalderhistorie

Undertema:

Harald Hårfagre

Lindisfarne

Norske vikinger i Irland

Osv


Be elevene skrive navnet sitt etter det temaet de ønsker å jobbe med. Du kan eventuelt dele dem inn i grupper på to. Det er også mulig å tildele tema, eventuelt be dem trekke.
Del ut dette dokumentet til elevene.

De laster ned sin egen versjon, sletter malene de ikke bruker og sende de ferdige sidene til deg.


hefte for elever
.pptx
Download PPTX • 6.92MB


Bruk dette dokumentet til å gjøre klar magasinet


hefte for lærer
.pptx
Download PPTX • 327KB


218 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page