top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Bokleseprosjekt

For noen år siden var jeg på et foredrag om hvor en bibliotekar snakket om behovet for lystlesing, hvor elevene leser bøker, ikke fordi de skal skrive om dem, men fordi de skal like bøker.


Dette inspirerte meg til å forsøke noe lignende i en av mine klasser. Tanken var at de skulle låne en bok, lese på fritiden og ikke føle noe press. Imidlertid var det ikke like enkelt som jeg trodde. For det første var det litt vanskelig å kommunisere at dette ikke for en oppgave, og at det ikke var et krav om å fullføre boken. For det andre var det vanskelig å gjennomføre noe slikt når man var den eneste som jobbet for dette.


Dette har fått meg til å trekke noen konklusjoner:

 • Et leseprosjekt må involvere alle fag og lærere, ikke bare språklærere.

 • Alle klasser på skolen må delta. For elever som heller vil høre på lydbøker, er det viktig at bibliotekar hjelper dem med å låne.

 • Alle lærerne må se behovet for at elevene leser regelmessig. Alle lærerne må snakke om nødvendigheten av å lese.

 • Lærere må legge vekt på lesing. De må nevne bøker i faget som kan virke spennende for elevene. Lærerne må også tipse bibliotekar om bøker som kan virke spennende.

 • Biblioteket må kjøpe inn bøker i alle aldersgrupper, også bøker beregnet på litt yngre elever.

 • Lesingen skal IKKE brukes til å verken heve eller senke karakterer. Det skal ikke gi noen fordeler på karakterkortet å lese.

Det er derfor viktig å snakke om dette tidlig. Det er viktig at alle lærerne ser behovet for lesingen, og at de blir fortalt at dette ikke vil føre til ekstraarbeid for dem. Dette må altså tas opp i plenum.


Forslaget er som følger

 • Hver måned skal elevene låne minst en bok.

 • Bibliotekaren går rundt i alle nye klasser, og presenterer biblioteket, og får tips om gode bøker.

 • Boken lånes første time i begynnelsen av hver måned, om ikke det er upraktisk. Alternativt kan klassen sammen gå til biblioteket første gang, og så skal de låne

 • Dersom de blir ferdig med en bok før måneden er ferdig, låner de en ny på egen hånd

 • De kan låne hva som helst, poesi, romaner, fagbøker, tegneserieromaner, fotballbiografier, osv.

 • I slutten av måneden skriver de en rapport som de leverer i en mappe.

 • Rapporten de skriver kan være alt fra 10 til 500 ord. Det er lov å skrive: "Jeg lånte bok x av forfatter y. Jeg gadd ikke lese", og det er også lov til å skrive en lang tekst. Disse rapportene skal ikke rettes, og heller ikke telle på karakteren, men elevene kan få anmerkning om de ikke leverer.

 • Målet er ikke å få elevene til å skrive rapporter, men å oppfordre dem til å lese. Lystlesning er målet.

 • Elevene skal alltid ha med boken på skolen, enten i sekken eller i skapet.

 • Dødtid, for eksempel om man blir tidlig ferdig med undervisning eller prøve, kan brukes til lesing. Dersom læreren tar inn en og en elev til fagsamtaler, kan de andre lese.

 • Det kan også oppfordres til å lage lesesirkler. En gruppe elever kan sammen lese en bok, og da er det viktig å låne inn fra andre biblioteker.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Hvem er tidenes yngste britiske statsminister? I hvilket land kjemper geriljalederen Subcomandante Marcos? I hvilket land bor d

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Oddvar Brå brakk staven, de kriget på Falklandsøyene, og filmen E.T slippes. Hvilket år? Når britiske historikere rangerer de b

bottom of page