top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Ett svar til Mehmet Kaan Inan - og hvorfor en delingskultur ikke er så enkelt å gjennomføre

Under valgkampen hadde bladet Utdanning et intervju med skolepolitisk talsperson i Høyre, Mehmet Kaan Inan, hvor han skriver at han ønsker en delingsbank i Oslo-skolen, og forklarer dette på følgende måte:

Det er ein bank der lærarar, rektorar, forskarar og elevar legg inn gode idear som fremjer lærelyst og læreglede, til inspirasjon og støtte for andre lærarar. Eit eksempel kan vere at vi har mange dyktige lærarar som er gode til å gi god undervisning til dyslektikarar, og den kunnskapen vil eg at enda fleire lærere skal få, seier Inan.

Idebanker er selvsagt noe jeg har interesse av, og jeg har også vært aktiv i to slike banker. For det første organiserte jeg en delingsbank via Google Disk, en bank som etterhvert fikk over 2000 deltagere, samtidig var jeg aktiv i utviklingen av nettsiden Addito. Jeg sendte derfor en epost til Inan og skrev noen tanker om temaet 24 juli. Jeg fikk ikke svar, og sendte derfor en ny epost etter valget, heller ikke denne har han valgt å svare på. Her er utdrag av eposten jeg sendte:


Mitt navn er Kjetil Hope og jeg leser med interesse ditt forslag om en delebank i skolen. [..................]
Jeg synes ideen om en læringsbank er god. Man kan spare millioner i året på arbeidsark og skrivebøker om lærere bare deler det de har utviklet. Det sparer også lærerne for tusenvis av timer til forberedelse. Dette krever imidlertid at dette jobbes med på alle nivåer.
Problemet er imidlertid at det har ikke blitt gjort noe for å skape en delingskultur. Jeg har snakket med mange lærere som er livredde for å dele, siden de er redde for kritikk. Samtidig blir det ikke snakket noe om, verken fra ledelsen i kommunen eller på skolen. Man kan ikke opprette en delingsbank og forvente at den vil fylles uten å snakke om dette i alle ledd.
Så jeg støtter ideen din helhjertet, men vil påpeke at den krever mer enn å bare opprette en bank. [...]

Noen tanker om delingsbanker


For rundt ett år siden valgte jeg å trekke meg ut av Addito og opprette denne siden, og det var ikke uten grunn. Det er nesten umulig å organisere deling som vanlig lærer i skolen, vi er mange som har prøvd, men uten sentral organisering vil de fleste forsøk mislykkes. Selv en side som Skienskya er mislykket (selv om de ikke ser ut til å forstå det selv).Dersom du er politiker i dag, og ønsker å opprette en idebank er det nødvendig å forstå følgende:

  1. Du må snakke med dem som har forsøkt tidligere. Du må få tilbakemeldinger på hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Du kan ikke bare opprette en bank og forvente at den fylles opp med materiale.

  2. Du må sette av tid til å gjøre lærerne klare for å dele ideer med andre. Det er mange som er livredde for å dele et opplegg med andre enn de nærmeste kollegene. Dette er en kultur som tar tid til å endre, og man er nødt til å diskutere hvordan en kan gjøre dette.

  3. Lærere må få tildelt tid til å dele. Hvor mange timer i måneden skal lærerne få til å laste opp opplegg? Hvor mye tid skal lærerne få til å gjøre filer klare for deling? Hvor mye til å gi tilbakemelding på delte opplegg? Igjen, ikke bare opprett en nettside og forvent at magiske ting skal skje.


Til slutt vil jeg gjenta mitt tilbud til Mehmet Kaan Inan og andre politikere som ønsker at lærere skal dele mer, jeg er tilgjengelig, jeg har brukt mye tid på å jobbe med delingskulturen i skolen, og jeg forteller mer enn gjerne det jeg har lært og erfart.

97 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page