top of page
Search

Filer du kan laste ned før eksamen og skriveøkt

Updated: May 17

Dette er nokre av filene du kan få bruk for før eksamen i norsk (hovudmål og sidemål).


Miniordliste

Skriv denne ut før skrivedagen og ha den tilgjengelig.


Dokumentet finner du her.

(Dokumentet oppdateres om jeg finner feil, så husk å laste ned det seneste)
Verb i presens på nynorsk


verb i presens - rettet 1.5
.ppt
Download PPT • 104KB

Presentasjon om forskjellige feil på norsk

Regler norsk 6.2
.pdf
Download PDF • 6.44MB

Regler nynorsk


regler nynorsk 1.1
.pdf
Download PDF • 1.74MBEksamensskjema 2.0

Skjemaer du kan bruke til å disponere.
Eksamensskjema 2.3
.docx
Download DOCX • 23KB


Begreperprosapoesiretorikk
.pdf
Download PDF • 414KBHvilket fagbegrep til hvilken analyse


fagbegreper til hvilken analyse
.docx
Download DOCX • 17KB


Hjelp til å skrive oppgave


Diktanalyse
Å analysere et dikt
.pptx
Download PPTX • 4.79MB


Novelleanalyse


Å analysere en novelle
.pptx
Download PPTX • 6.44MB


Retorisk analyse

Å analysere retorisk 1.2
.pptx
Download PPTX • 4.01MB


Essayå skrive et essay
.pptx
Download PPTX • 3.53MB


Allusjoner

Dette er en fasit på en oppgave om allusjoner, den kan være nyttig å referere til når du analyserer tekster.Allusjoner -fasit
.docx
Download DOCX • 20KB


Kjennetegn perioder

Bruk denne om du blir bedt om å finne trekk i tekstene som er typiske norrøne, romantiske, modernistiske, osv.


Kjennetegn perioder .1.1
.docx
Download DOCX • 312KB

Hvordan skille virkemidlene

En kort presentasjon som kan hjelpe deg å skille metafor, simile, personifisering og besjeling.Hvordan skille virkemidlene 1.2
.pptx
Download PPTX • 1.79MB


Kortsvar


Dette er to eksempler som viser en mulig løsning på en diktanalyse på kortsvar. Eksempeldiktene er fra Rudolf Nilsen og Johan Sebastian Welhaven.
kortsvar rudolf nilsen
.pptx
Download PPTX • 6.80MBÅ gjøre et utvalg - kortsvar dikt 1.2
.pptx
Download PPTX • 5.16MBMotiv og tema
Motiv og tema 2.0
.pptx
Download PPTX • 1.79MB

2,544 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page