top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Hvordan skolen ble dårligere etter pandemien

Updated: Jan 15, 2023

Da pandemien kom, og elevene skulle undervises hjemmefra, var det raskt behov for nye verktøy, blant annet programmer med videoløsninger. Teams kom innog ,for mange skoler, forsvant Fronter og Itslearning. Dette gjorde skolen dårligere.


Jeg er absolutt ikke verden fremste tilhenger av Itslearning, og de er på mange måter selv ansvarlige for at mange skoler valgte å gå bort fra dem. De hadde ingen løsning for videosamtaler, og de var rett og slett ikke forberedt. Samtidig var det mye som irriterte meg ved nettsiden, blant annet hadde de gammel kode som gjorde nettsiden litt kronglete å bruke. Dette skrev jeg også på Twitter for snart tre år siden. Likevel fungerte siden godt til sitt bruk.Problemet nå er imidlertid at pandemien er over. Det er ikke lenger noe undervisning på nett, og møtefunksjonen på Teams brukes langt sjeldnere. Nå er det meningen at man skal bruke Teams og OneNote. De har sine fordeler, men noe har også gått tapt.


Itslearning og Fronter hadde løsninger som ikke finnes på Teams. La meg liste opp:

  1. Du hadde mulighet for å levere på vegne av elevene, eventuelt laste opp nytt dokument.

  2. Du hadde mulighet til å lage quizer, som i mange tilfeller var selvrettende. For eksempel underviste jeg i norsk som andrespråk for noen år siden, og da laget jeg grammatikkquizer, tilpasset de elevene jeg hadde. Hvis de slet med å plassere verbet på rett sted, laget jeg quizer hvor de kunne trene på nettopp dette. Hvis de slet med sterke verb, laget jeg oppgaver hvor de kunne fylle inn rett form. Alt var selvrettende, og elevene kunne ta dem igjen og igjen.

  3. Jeg kunne se hvor mye elevene hadde jobbet på siden. Dersom jeg ba dem jobbe med noen oppgaver på siden, kunne jeg i ettertid sjekke om de faktisk hadde gjort det.

  4. De hadde en prøvefunksjon, hvor du kunne inkludere både avkrysning og lengre svar. Avkrysningsprøvene rettet seg selv, og du kunne fokusere på tekstsvarene. Da du var ferdig med å rette stod karakteren der, du trengte ikke gjøre noe mer.

  5. Du kunne la elevene kommentere andres oppgaver, og deretter sette karakter på både teksten og kommentarene de hadde gitt.

  6. Du kunne gjøre besvarelsene anonyme, og ikke se navnene før du hadde satt karakter.

  7. Du hadde en planlegger, hvor du kunne legge inn alle øktene fremover, inkludert alle læreplanmål.


Alle disse løsningene er nå borte, siden skoleeier i mange tilfeller har valgt å fjerne tilgangen til Fronter/ Itslearning. Teams er ikke like godt. Quizfunksjonen til Forms er ikke av samme kaliber som mange andre betaltjenester. Men skoleeiere i hele Norge valgte å avslutte avtalen med mange læringsplattformer, uten tanke på alt som forsvant samtidig.


Og det er dette som jeg synes er merkelig. Vi har mistet så mange funksjoner at skolen har blitt dårligere siden 2019. Slik burde det ikke være. Microsoft Teams, som opprinnelig var ment for å være en side for arbeidslivet, har aldri hatt de samme mulighetene som som nettside beregnet på skolen vil ha.


Med dette mener jeg ikke at man bør gå tilbake til Itslearning, bare at man bør jobbe for å finne alternativer. Man må finne en nettside beregnet på skolen. Det er totalt uforståelig at skolen har dårligere verktøy i dag enn for fire år siden. Da overhead-prosjektøren forsvant fra norske skoler, ble ikke undervisningen dårligere, siden alternativene som kom i stedet, blant annet PowerPoint, var langt bedre. Denne gangen har imidlertid de nye løsningene blitt dårligere.


121 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page