top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Hvorfor du ikke skal bruke eksamensoppgaver i vurderingssituasjoner

Dette er ingen lang post, men jeg antar at mange alle har fått med seg dette. Likevel er dette et budskap som ikke kan gjentas for ofte.


Dere kan ikke lenger bruke tidligere gitte eksamensoppgaver til vurderingssituasjoner i skolen. Det ligger løsningsforslag ute, og elevene kan i praksis lese hvordan oppgavene kan besvares før de begynner å skrive.
Enkelte vil kanskje innvende at dere har eksamensnett, og at elevene ikke har tilgjengelig nettsidene med løsningsforslag. Problemet er at de kan laste ned alle sidene, eventuelt kopiere all teksten.


Noen vil selvsagt plagiere teksten på nettet, og det fanges selvsagt opp, men det er ikke disse som er problemet. Andre elever vil lese gjennom løsningsforslagene og deretter skrive en tekst med egne ord. Teksten er deres, men ideene tilhører andre. Dette er i praksis umulig å avsløre, spesielt ikke om du har mange tekster å rette.


Derfor mener jeg det ikke er noen god ide å bruke eksamensoppgavene. Det er bedre å sette seg ned tidlig i semesteret og utvikle egne oppgaver. Ofte er det ikke mye som må gjøres for å gjøre en Alternativt kan en samarbeide med andre skoler og lage et sett i fellesskap. Det gjør ikke noe at flere skoler bruker samme oppgaver, siden sjansen for at løsningsforslag til slike oppgaver havner på nett er minimal.


Samtidig vet jeg at mange lærere irriterer seg over nettsider med løsningsforslag på eksamensoppgaver. Imidlertid er det bare en måte å bli kvitt disse nettsidene, og det er å ikke resirkulere eksamensoppgaver.234 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page