top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Kunstig intelligens og sviket mot lærerne

Kunstig intelligens har vært allemannseie i ett år nå. Personlig har jeg hatt stor glede av ChatGPT, blant annet ved å lage forskjellige rollespill. Likevel er det et stort problem som vi ikke kan stikke under stol, et problem som ennå ikke politikerne har tatt tak i.


Elever kan i dag få ferdigskrevne fagartikler, de kan få svar på leksene, de kan ved hjelp av noen få klikk og litt klipping og liming gjøre alt en lærer ber dem om, uten å lære noe selv.

Dette har også gitt lærerne ekstraarbeid.


Utallige timer på forskjellige lærerværelser har gått med til følgende:

  1. Diskutere hvordan man kan sikre at tekster er skrevet av elever og ikke at AI

  2. Vurdere en tekst og se om denne er generert via ChatGPT.

  3. Tenke ut og gjennomføre nye vurderingsformer

La oss ta et vanlig eksempel. Det har ikke vært uvanlig å la elevene skrive en tekst på skolen en dag, for deretter å fortsette i neste noen dager senere. Dette er i dag umulig, siden elevene kan fylle inn med datagenerert tekst hjemme. Å skrive en tekst, gi tilbakemeldinger, og la dem skrive om blir vanskelig. Det samme er lengre tekster som ikke kan fullføres i løpet av dag. Og samtidig, elever med utfordringer blir ikke oppdaget, og de får ikke den hjelpen de trenger til den dagen de må skrive på egen hånd.Hvordan skal man sikre at elevene vurderes på egen kunnskap og egne skriveferdigheter?

Det er mange måter, men felles for dem alle er at de gir læreren ekstraarbeid, ekstraarbeid det forventes at læreren skal gjøre gratis.


Hvor mange timer har gått med til å sikre at elevene faktisk lærer, og at de faktisk tilegner seg kunnskap? Hvilke redskaper har læreren for å sikre at elevene også bruker sikre kilder, og ikke bare baserer seg på AI? Hvorfor later politikerne som om det ikke er et problem?


Hva har utdanningsministeren og UDIR gjort? Ingenting. De har kanskje satt ned et utvalg eller to, de har kanskje kommet med et skriv eller to, men alt tyder på at den kunstige intelligensen kom like brått på norske politikere som 9 april kom på Johan Nygårdsvold. Likevel har det nå gått ett år, og de har hatt mange muligheter til å gjøre noe. Da må de faktisk begynne nå. Det må komme løsninger nå.


Til slutt, ja jeg er fullstendig klar over at kunstig intelligens har mange positive sider, men den har også en stor skyggeside. På samme måte som elevene ikke får kalkulator i første klasse, de må først lære å regne, så kan ikke de bruke AI til å skrive egne tekster. En voksen kan bruke kunstig intelligens, siden de har lært å søke opp informasjon andre steder, og de også har sin egen kunnskap.


Elevene må først lære å skrive og å bruke andre kilder. Hvis politikerne fortsetter å ignorere problemet, vil vi få en generasjon med elever aldri lære å slå opp i en bok, aldri lære å skrive, men som gjør seg helt avhengige av den kunstige intelligensen. Det er ingen hyggelig framtid.


Løsningene må komme, og de må komme nå.41 views0 comments

Recent Posts

See All

Engvald Bakkan - ressurser

Finn andre forfatterressurser her. Nasjonalbiblioteket Vegen til regnbogen : av og om Engvald Bakkan til 100-årsdagen i 1997 Lenke Krossen er din : ein studie i Engvald Bakkans forfattarskap Lenke Byg

bottom of page