top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Lærere som selger opplegg

Jeg har tidligere skrevet om lærere som selger undervisning, og det er ikke til å legge skjul på at jeg på ingen måte er en fan av alle disse kremmerlærerne som hele tiden skal lette sine kolleger for penger. Likevel har ikke trenden avtatt, så da må jeg gjenta en av mine viktigste grunner for å opprette denne nettsiden.


Det er ikke greit at lærere selger opplegg.


La man gjøre det det tydelig.

Dersom du:

  • er lærer, ansatt i offentlig skole

  • utvikler undervisningsopplegg i arbeidstiden

  • bruker nevnte opplegg i klassen

  • og deretter legger ut opplegget for salg på internett

... bedriver du i praksis svindel.  • For det første. Du har fått betalt for å utvikle oppleggene. Dette kalles lønn.

  • For det andre, dine kunder har allerede betalt deg i form av skatt, som du har fått utbetalt i nevnte lønn.

  • For det tredje, er foreldre klar over at du bruker deres barn til produktutvikling? Jeg er villig til å vedde hele tre whiteboardpenner, tatt fra skolens lager, at ikke engang tanken har falt deg inn. Hvis en ingeniør på utvikler en ny turbin på jobben, kan vedkommende da selge nevnte turbin? Selvsagt ikke. Ingeniøren har fått lønn, og turbinen tilhører bedriften. Så hvorfor selger lærere opplegg de har utviklet i forbindelse med jobben?

  • For det fjerde er dette en veldig uheldig samfunnsutvikling. Lærere får som regel ikke dekket slike små utgifter. Tretti kroner her og tretti kroner der. De fleste betaler nok av egen lomme.

  • For det femte, så er det et problem at lærere ikke deler. Ved å gjøre seg til kremmer, har du gjort dette vanskeligere. Du bidrar til å skape en holdning hvor man ikke lenger gir fra seg sine opplegg frivillig, men begynner å vurdere om de heller bør ta betalt for hva de har laget.

Derimot, om du bruker din egen fritid til å utvikle opplegg, og ikke bruker egne elever som prøvedukker, føl deg fri til å ta betalt. Jeg synes likevel at det er problematisk at vi får et samfunn hvor man skal presse mest mulig penger av lærere, men klarer du å skille jobb og kremmervirksomhet skal jeg ikke dømme deg.


Det er en grunn til at alt jeg legger ut på denne siden her er gratis. Alt jeg ber om er en donasjon til å dekke utgifter med webhosting. Samtidig håper jeg å fjerne kundegrunnlaget fra flest mulig kremmerlærere. Det skulle ikke vært et marked for lærere som selger til lærere, og det gjør meg stolt at jeg bidrar til å rive ned nevnte marked.


Ikke gi penger til lærere som selger opplegg de allerede har fått lønn for å utvikle.

102 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page