top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Læringssti - 1814

Finn andre læringsstier her.


Steg 1 - se video

Svar på spørsmålene

 1. Hva fikk Norge i 1814?

 2. Hvor lenge hadde Norge vært under Danmark?

 3. Hvorfor kan vi ikke vite sikkert hva nordmenn mente om å være en del av Danmark?

 4. Hva ønsket de første som kritiserte unionen med Danmark?

 5. Hvordan ble Norge rammet av kriger som Danmark-Norge var involvert i?

 6. Når utviklet nordmenn en mer patriotisk holdning, og hvorfor?

 7. Hva begynte nordmenn å kreve i slutten av 1700-tallet, og hvorfor?

 8. Hvilke undersøkelser ble gjennomført av Norge, og hva førte dette til?Steg 2 - se videoSvar på spørsmålene

 1. Hva skjedde i Europa i begynnelsen av det nittende århundret?

 2. Hva var flåteranet og hvordan førte dette til Danmark-Norges deltagelse i napoleonskrigene?

 3. Hva var regjeringskommisjonen og hva var deres oppgaver?

 4. Hva forsøkte regjeringskommisjonen å få Danmark til å gjøre?

 5. Hva skjer når den svenske kongen dør barnløs?

 6. Hvilke løfter fikk Sverige om de gikk inn i krigen mot Napoleon?

 7. Hvem var Christian Fredrik, og hvilke oppdrag fikk han i Norge?

 8. Hva gjorde svenskene etter slaget ved Leipzig?

 9. Hva inkluderte fredsavtalen i januar 1814?


Steg 3 - se video
Svar på spørsmålene


 1. Hva gjorde Christian Fredrik etter Kieltraktaten?

 2. Hva ble bestemt på stormannsmøtet på Eidsvoll?

 3. Hvem var Georg Sverdrup, og hva mente han?

 4. Hvorfor handlet Christian Fredrik slik han gjorde?

 5. Hva ønsket CF at det skulle informeres om på gudstjenestene?

 6. Hvor mange representanter møtte på Eidsvoll?

 7. Hva var unionspartiet, hva mente de?

 8. Hva var selvstendighetspartiet, hva mente de?

 9. Hva var inspirasjonskildene for den norske grunnloven?

 10. Hva var maktfordelingsprinsippet?

 11. Hvor mange pronsent av mennene fikk stemmerett under den norske grunnloven?

 12. Hva var kravene for å få stemmerett?

 13. Hvilke rettigheter fikk man gjennom grunnloven, og hvilke fikk man ikke?

 14. Hvem ble nektet tilgang til Norge?
Steg 4 - Wedel og Christie


Se dette klippet fra NRK - serien 1814 (Episode 4, 42:55- 46:30)


Grev Wedel tilhører unionspartiet, sorenskriver Christie er en del av selvstendighetspartiet.


Hva mener de to om norsk selvstendighet? Hvorfor ønsker Wedel en union med Sverige, hvorfor går Christie imot dette? Hvordan spiller de europeiske stormaktene i denne diskusjonen? På hvilken måte er Christie en idealist, mens Wedel er realist? Hvem føler du har de beste argumentene?


Andre ressurser


1814 : det utrolige året


1814 : det utrulege året


Eidsvoll 1814 : hvordan grunnloven ble til


1814 : det frie Norges fødselsår


40 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page