top of page
Search

Læringssti - første verdenskrig

Finn andre læringsstier her.


Steg 1 - se videoen

Svar på spørsmålene

 1. Hvordan endret forholdet mellom Storbritannia og Frankrike seg etter 1871?

 2. Hvor hadde det russiske imperiet sine hovedinteresser i tiårene før krigen?

 3. Hva ble det Ottomanske riket kalt i tiden før første verdenskrig, og hvorfor?

 4. Hva var balkankrigene, og hva medførte de?

 5. Hva var panslavisme?

 6. Hva var konflikten mellom panslavisme og nasjonalisme?

 7. Hvorfor var Østerrike-Ungarn motstander av den gryende nasjonalismen?

 8. Hvilken allianse ble etablert i 1879, og hvorfor?

 9. Hva var sentralmaktene?

 10. Hva var Ententen?

 11. Hva gjorde Tyskland for å utfordre Storbritannia militært?


Steg 2 - se videoen

Svar på spørsmålene

 1. Hvilket ønske mange i Serbia i forkant av første verdenskrig?

 2. Hva var den Sorte Hånd og hva gjorde de?

 3. Hva var skuddet i Sarajevo? Hvem ble drept?

 4. Hva ønsker østerrikerne å gjøre etter drapet?

 5. Hvorfor måtte østerrikerne kontakte tyske myndigheter før en eventuelle krig?

 6. Hva er en blankofullmakt, og hvem ga dette?

 7. Hva gikk ultimatumet til Serbia ut på?

 8. Hva var argumentene til Russland for å støtte Serbia, og Frankrike for å støtte Russland?

 9. Når starter krigen mellom Østerrike - Ungarn og Serbia?Steg 3 - se videoen

Svar på spørsmålene

 1. Hvordan reagerer Italia på krigsutbruddet?

 2. Hvorfor blir det krig mellom Tyskland og Russland?

 3. Hvorfor blir Storbritannia med i krigen?

 4. Hvorfor blir Japan med i krigen?

 5. Hvorfor blir det Ottomanske riket med i krigen?

 6. Hvordan bidro alliansesystemet til at dette ble en storkrig?

 7. Hvilke årsaker er det til krigens utbrudd?


Steg 4 - se videoen
Svar på spørsmålene


 1. Hvordan ble krigen utkjempet i Asia?

 2. Hvordan ble krigen utkjempet i Afrika?

 3. Hva gikk tyskernes krigsplan ut på?

 4. Hvorfor gjorde skyttergravene med krigen på vestfronten?

 5. Hvordan ble krigen på østfronten utkjempet?

 6. Når signerte russerne fredsavtalen med Tyskland?

 7. Hvilken båttype skapte problemer for Ententen og hvorfor?

 8. Hvorfor ble USA med i krigen?

 9. Hva forsøkte tyskerne våren 1918, og hvorfor?


Steg 5 - se videoen
Svar på spørsmålene

 1. Hva skjedde med Østerrike-Ungarn etter krigen?

 2. Hva krevde president Wilson at Tyskland skulle gjøre etter krigen?

 3. Hvilket navn gir vi til republikkken som ble opprettet etter krigen i Tyskland?

 4. Hvorfor syntes mange tyske soldater at det var rart at de ga opp når de gjorde det? Hvilken myte førte dette til?

 5. Hvor møttes seiersherrene for å disktuere fredsoppgjøret?

 6. Hvilke imperier kollapset som en følge av krigen?

 7. Hvordan ble Tyskland straffet etter krigen?

 8. Hvilken organisasjon ble foreslått av president Wilson etter krigen?


Steg 6 - ranger årsaker


Be om et ark fra læreren. Ranger årsakene for at krigen brøt ut i grupper.

(Hvis du er alene, se over årsakene og velg de du mener er viktigst)


ranger årsaker WWI
.pdf
Download PDF • 155KB


Steg 7 - Begrunn hvorfor


Skriv en tekst der du argumenterer for hva som var den viktigste grunnen til at krigen brøt ut. Bruk det kortet som kom på førsteplass i steg 11.


Steg 8 - Avisene
Velg ut tre av artiklene. Fortell til en medelev hva som står i artikkelen og hvordan de oppfattet situasjonen i sin samtid.


Steg 9 - Skriveoppgave


Velg en av oppgavene under, og skriv en tekst på rundt 5 - 600 ord. 1.  Schlieffenplanen

Tyskerne utviklet en plan om å angripe først Frankrike, vinne en lynrask seier, og deretter flytte styrkene østover og bekjempe Russland. Denne strategien mislyktes. Om det skyldes planen eller utførelsen kan diskuteres, men hadde Tyskland andre muligheter for å vinne en krig, eventuelt unngå en krig? Lå løsningen i militæret eller diplomatiet?


2.  Det armenske folkemord

Fra 1915 til 1918 ble over en million armenere massakrert i det andre store folkemordet i det tjuende århundret (hereofolket var de første). Hvorfor skjedde det? Var folkemordet uunngåelig?


3.  Den uunngåelige krigen

Det har blitt sagt at krigen var uunngåelig, og at skuddet i Sarajevo bare var en utløsende årsak. Er dette riktig? Kunne krigen unngås? Ville Østerrike-Ungarns og Russlands interesser i Balkan til slutt føre til konflikt? Kunne såret Frankrike fikk fra tapet i 1871 leges på andre måter enn gjennom en krig?


4.  Ett nytt midtøsten

Et nytt Midtøsten ble dannet ved Sentralmaktenes nederlag under krigen. Det osmanske riket ble splittet opp, noen nasjonalstater oppstod, men i det store og det hele ble området lagt under de vestlige kolonimaktene? Hva var de viktigste kreftene til at det nye Midtøsten utviklet seg slik de ble? Var det i hele tatt mulig å unngå en fransk-britisk overtakelse av området?

 

5.   De nye statene i Europa

Tre imperier går i oppløsning, De tre multietniske rikene Østerrike-Ungarn, Russland og Det Osmanske Riket deles i mange små stater. Var dette uunngåelig? Var det multietniske riket på vei ut i det tjuende århundret? Ville Finland, Baltium, Polen, Balkan og andre områder vært egne stater i dag om krigens utfall hadde vært annerledes?Andre ressurser


Nasjonalbiblioteket

Aschehougs verdenshistorie

Fra krig til krig : 1914-1945


Aschehougs norgeshistorie

Et splittet samfunn : 1905-1935


Første verdenskrig


Folk og forsvar

Tekst og oppgaver om krigen
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page