top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Leselystprosjekt

Det har vært flere studenter de siste årene som har klaget på at skolen ikke forberedte dem godt nok for videre studier. Blant annet har flere klaget på sjokket som ventet dem da de så den lange pensumlisten på universitetet.


Mange elever slutter å lese som tenåringer. De leser gjerne mye på barneskolen, så sliter de å komme seg over på tenårings/ voksenlitteratur, og de leser ikke noe annet en pensumlitteraturen.


Dette er det viktig å gjøre noe med, og for noen år siden var jeg tilstede på et seminar hvor en bibliotekar snakket om leselyst, og hvor viktig det var for skolen å få elevene til å lese på egen hånd. Dette har gitt meg følgende ide.


Ideen


Hver måned av året skal elevene låne en bok. Hvilken er ikke viktig, men det er viktig å låne en bok. De kan velge en diktsamling, en roman, en biografi av en fotballspiller. De velger selv hva de vil låne. De må bare finne seg en bok som de synes virker spennende.De begynner første september. De får omvisning på biblioteket, og låner også med seg bok. I starten av oktober låner de ny bok, og en ny igjen i november, osv.


Her er imidlertid det viktige, de skal ikke skrive en rapport eller en analyse av nevnte bok.

Det viktige er å låne. De skal få lyst til å lese. Dersom de er tidlig ferdig på grunn av prøve kan de lese resten av tiden. Dersom læreren er ferdig litt tidlig, tar de frem boken og leser. Dersom de ikke har noen lekser, tar de frem boken og leser.


Dette er det imidlertid viktig at alle lærerne er med på, og at de også anbefaler bøker til elevene. Det er sikkert mange spennende naturfagsbøker som norsklæreren ikke kjenner til, da er det ekstra viktig at realistene informerer elevene om disse.


På slutten av hver måned skriver de en liten "rapport" hvor de forteller hva de har lest eller ikke lest. Dette kan være alt fra fem til femti ord. Selve rapporten er ikke viktig, men det er viktig at elevene har et mål. Det gjør ingenting om de bare skriver: "Jeg gadd ikke lese boken". Det viktige er at de låner, så vil de kanskje få lyst til å lese en dag. Samtidig gjør dette klart for elevene hvor viktig lystlesingen er. Når skolen legger så mye vekt på det, da må det jo være viktig!


Man kan kanskje også sette av noen minutter i starten av måneden til lesing, men da er det flott om dette skjer i forskjellige timer. Dette trenger forøvrig ikke være noe som krever mye planlegging. En lærer, gjerne norsklæreren, oppretter en oppgave med innleveringsfrist i slutten av hver måned, med oppgaveteksten: Fortell om boken du lånte, og hva du synes om den. 5- 50 ord. Ingen karakter.


Det er imidlertid viktig at alle klassene er med på dette, og at alle lærere deltar.

67 views0 comments

Recent Posts

See All

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Hvem er tidenes yngste britiske statsminister? I hvilket land kjemper geriljalederen Subcomandante Marcos? I hvilket land bor d

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Oddvar Brå brakk staven, de kriget på Falklandsøyene, og filmen E.T slippes. Hvilket år? Når britiske historikere rangerer de b

bottom of page