top of page

Muntlig eksamen og Julius Cæsar

På siste skoledag hadde vi historielærere en diskusjon om hva man kan spørre om på muntlig eksamen, og jeg synes den var så interessant at jeg vil dele den med andre.Du er sensor, og en privatist skal gå opp i muntlig eksamen i historie. Kandidaten har presentert sitt tilvalgte tema godt, og svart bra på spørsmålene du har stilt. Men så kommer den delen hvor du skal teste andre deler av pensum, både fra VG2 og VG3. Har du da lov til å spørre kandidaten om hvem Julius Cæsar var?


Det er min mening at enhvert dannet menneske bør kjenne til Julius Cæsar, og overgangen fra republikk til keiserdømme i Roma. En historieelev som ikke kjenner til Cæsar mangler sentrale kunnskaper i faget. Etter 13 år på skole bør elevene kjenne til personer som Konfucius, Sokrates, Karl den Store, Konstantin, Harald Hårfagre, Olav den Hellige, Martin Luther, Napoleon, Augustus og Julius Cæsar. Likevel er jeg ikke sikker på om sistnevnte er relevant i lys av læreplanen.


La oss se på læreplanen, og finne hvor Cæsar eventuelt befinner seg. La oss først fjerne dem som ikke er aktuelle.


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn

 • presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn

 • gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv

 • sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse

 • utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden

 • vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid

 • beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre


Alle disse er så vidt jeg kan ikke aktuelle for å legitimere spørsmålet om hvem Cæsar var. La oss se på de andre.


Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • reflektere over hvordan fortiden former oss som mennesker

Hmmm. Vanskelig å se hvordan Cæsars borgerkrig har formet oss som mennesker.

 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar

Mulig, men her er det vel eleven som skal stille spørsmål.

 • reflektere over hvorfor historikere deler inn fortiden i perioder og vurdere hvordan vi kan periodisere fortiden på grunnlag av ulike kriterier

Det var kanskje en overgang fra republikken til keiserdømmet, men hvis vi skal se på overganger er kanskje Romulus Augustulus (hvem, sier du?) viktigere, siden han er sentral i overgangen fra antikken til middelalderen.

 • utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt

Kanskje, men er det viktige å vite hvordan Cæsar minnes lokalt og nasjonalt? Jeg aner ikke om han minnes annerledes i Roma enn i resten av Italia.


Jeg hadde ikke historie i år, så jeg hadde derfor ikke muntlig eksamen i faget. Likevel er jeg usikker på om man har lov til å stille spørsmålet "Hvem er Julius Cæsar", og hvordan dette kan forsvares ved å vise til læreplanmålene.


33 views0 comments

Comments


bottom of page