top of page

Læringssti - Nazismen

Finn andre læringsstier her.


Denne forutsetter at du allerede har gått gjennom læringsstien om fascismen.


Steg 1 -Mein Kampf


Les utdraget av Mein Kampf her på bokmål eller nynorsk.


Oppsummer tankene på ca 50-100 ord.
Steg 2 - FilmavisenSe klippene og svar på spørsmålene


Idrettsstevne i Drammen.  1. Hvilken rolle spilte idretten innen nazismen?


NS og Lærerne


2. Hva ønsket NS at lærerne skulle gjøre med undervisningen?

3. På hvilken måte viser dette nazismens totalitære trekk?


Snorre


4. Hvorfor er Snorre Sturlasson så viktig for NS?

5. Hvilke eksempler på vikingsymbolikk kan du finne i nazistisk propaganda?


Propaganda


6. Hvilke retoriske grep brukes i klippet om landgangen i Normadie? Bruk gjerne det du har lært fra retorisk analyse i norskfaget.

7. Hvordan fremstilles de tyske soldatene?

8. Hvordan fremstilles de allierte soldatene?

9. Hvorfor er propaganda så viktig for nazismen?


3 views0 comments

Comments


bottom of page