top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Læringssti - Norsk middelalderehistorie

Updated: Mar 9

Finn andre læringsstier her.


Steg 1 - se video
Svar på spørsmål

 1. Når starter vikingtiden?

 2. Hvor skjedde det første vikingangrepet?

 3. Når sluttet vikingtiden?

 4. Hva gjorde vikingene i tillegg til å plyndre?

 5. Hva var handelssenteret til vikingene?

 6. Hvor reiste vikingene?

 7. Hva solgte vikingene?

 8. Hvorfor var det så enkelt for vikingene å plyndre?

 9. Hvor bosatte de norske vikingene seg?

 10. Hvor bosatte danske og svenske vikinger seg?
Steg 2 - se videoSvar på spørsmålene

 1. Hva er et høvdingdømme?

 2. Hva skilte norske bønder fra bønder i sentral-Europa?

 3. Hva var en trell?

 4. Hva er en høvding og hvorfor fikk de den posisjonen de hadde?

 5. Hva var forholdet mellom høvding, bønder og stormenn?

 6. Hvilken stilling hadde bøndene i Norge?

Steg 3 - se video


Svar på spørsmålene

 1. Hva skal til for at noe skal defineres som stat?

 2. Hvorfor varte ikke et høvdingdømme så lenge?

 3. Hvem var Harald Hårfagre?

 4. Hvorfor er vi ikke sikre på Haralds historie?

 5. Hvor mange deler var Norge delt inn i ved Haralds død, og hvilke av hans sønner kjemper om tronen?

 6. Hvem av dem over tronen til slutt?

 7. Hvordan blir Trøndelag en del av det norske riket?

 8. På hvilken måte får danskekongen makt i Norge?

 9. Hvem var Olav Tryggvason, og hva gjorde han?

 10. Hvorfor allierte Danmark og Sverige seg for å kjempe mot Olav?

 11. Hvem var ladejarlene og hvordan fikk de makten i Norge?


Steg 4 - se videoSvar på spørsmålene

 1. Hvem er Olav Haraldsson?

 2. Hva får Olav æren for å ha gjort?

 3. Hvem var Knut den Mektige?

 4. Hva skjer når Norge og Sverige går til krig mot Danmark?

 5. Hva skjer under slaget ved Stiklestad?

 6. Hva skjer etter Olavs død?

 7. Hvem er Einar Tambarskjelve og hva gjorde han?

 8. Hvem er Magnus den gode?

 9. Hvilken avtale inngår Magnus og Hardeknut?

 10. Hvem er Harald Hardråde?

 11. Hvilken avtale inngår Magnus og Harald?

 12. Hva velger Harald å gjøre når Edvard Bekjenneren av England dør?

 13. Hva skjer i 1066?Andre ressurser


Aschehougs norgeshistorie

Bind 1: Fra jeger til bonde : inntil 800 e. Kr


Bind 2: Vikingtid og rikssamling : 800-1130


Våre konger : en vei gjennom norgeshistorien


Verre enn sitt rykte : vikingene slik ofrene så dem48 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page