top of page
Search

Quiz nr 19


Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden.


 1. Hvilket land i Europa har lengst grense mot Frankrike?

 2. Kalabalikk betyr folkemengde eller trengsel, men fra hvilket språk er ordet opprinnelig?

 3. I 1527 plyndret tyske og spanske leiesoldater Roma, de brøt seg inn pavepalasset og de tyske soldatene risset inn et navn over Rafaels maleri Disputa. Hvilket navn?

 4. Hvor mange av de seks vokalene i det engelske alfabetet begynner ingen av de amerikanske delstatene på?

 5. Hvilket parti har hatt flere statsråder i en regjering enn stortingsrepresentanter?

 6. Fullfør sitatet av Winston Churchill: "I have nothing to offer but..."

 7. Hvilket samisk språk er det mest utbredte i Norge av skoltesamisk, nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk?

 8. I 2010 utkom boken The Economist Book of isms: From Abolitionism to ....... Hva er den siste ismen i boken (den siste ismen alfabetisk)?

 9. Hvilke to berømte helter kjemper mot hverandre i Illiaden?

 10. Ranger fra tidligst til senest: Amerikanske presidenter Andrew Jackson - James Madison - John Adams - Thomas Jefferson 1. Belgia

 2. Tyrkisk

 3. Martin Luther

 4. To. E og Y

 5. Venstre, i Bondevik II-regjeringen (2001-2005)

 6. Blood, toil, tears and sweat

 7. Nordsamisk

 8. Zoroastrianism

 9. Akilles og Hektor

 10. John Adams - Thomas Jefferson - James Madison - Andrew Jackson

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page