top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Samleside norskfaget

Updated: Mar 23

Her er en samlepost over alle postene for norskfaget. Flere av filene har blitt lagt ut på flere sider.


Trykk på overskriften for å gå til siden.


Presentasjoner om skriveprosessenPresentasjon med skrivefeil

Del ut presentasjonen til elevene, og kommenter hvilken feil de har skrevet.Presentasjon med nynorskfeil

Del ut presentasjonen til elevene, og kommenter hvilken feil de har skrevet.Opplegg om nynorsk


Tren på nynorsk gjennom Google Forms


Andre tema med Google Forms

Grammatikk, uttrykk, ismer og norrøn litteratur


Retorisk analyse


Diktanalyse


Noveller og annen prosa
Filer til norskeksamen

Arbeidshefter for norskfaget på videregåendeMange opplegg om plagiatLitteraturhistorie
Puslespill - bokstaver

Puslespill - norsk for barnetrinnet


Norsk for minoritetsspråklige


Google Forms - norsk som andrespråkRettskriving3,340 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page