top of page

Spill - spansk

Dette er spill for spanskfaget, utviklet av Silje Kristin Friberg. Dersom du vil lage dine egne spill og dele med andre lærere, send en melding, så kan de legges ut på denne siden.


Du finner i tillegg puslespill her.InnholdSpill - trill og flytt


Spillbrett - El mundo hispanohablante


Et enkelt spillbrett med ulike spørsmål om den spansktalende verden. Elevene trenger én terning per gruppe og hver sin spillbrikke av et eller annet slag. Målet er å besvare spørsmålet i ruta man lander på. Elevene kan gjerne avtale regler innad i gruppa, f.eks.: - Det er lov å bruke hjelpemiddel tre ganger i løpet av spillet - Dersom man ikke greier spørsmålet, må man stå over neste kast/gå tilbake til der man sto/ta tre armhevninger etc.

Spillbrett - Juego de tablero - El mundo hispanohablante
.docx
Download DOCX • 23KB


Spillbrett - EspañaEt enkelt spillbrett med ulike spørsmål om Spania. Se reglene over.

Spillbrett - Juego de tablero - España
.doc
Download DOC • 50KB

Spillbrett - repetisjon og enkel kommunikasjonEnkelt spillbrett med spørsmål knyttet til blant annet grunnleggende ord/uttrykk, uttale, tall og kulturkunnskap. Kan egne seg til repetisjon etter noen uker med spansk i 8. klasse.


Spillbrett - Enkel kommunikasjon - Para practicar el español
.doc
Download DOC • 47KB


Spillbrett - repetisjon og enkel kommunikasjon (2)Et enkelt spillbrett med ulike spørsmål knyttet til ord/uttrykk, dager, måneder, klokka, verb og så videre. Se reglene over.Bingo


Bingo - spansk for nybegynnere - transparente ord spill (spansk)Aktiviteten er ment som en første introduksjon til det spanske språket. Målet er at elevene skal se at det å bruke de språkkunnskapene man allerede har, er en lur strategi i innlæringen av et nytt språk. Vedlagt ligger en PowerPoint og et dokument med 25 ulike bingobrett som lærer må klippe opp (og eventuelt laminere) i forkant. Bingobrettene inneholder norske ord. PowerPointen inneholder de 49 ordene som er med i bingoen skrevet på spansk, og er utformet slik at ett og ett ord vises. Jeg har selv pleid å bruke bingoen slik at jeg først sier det aktuelle ordet én gang, før jeg så også viser ordets skrivemåte.


Español - Bingo - Transparente ord
.docx
Download DOCX • 154KB
Bingo - transparente ord
.pptx
Download PPTX • 74KB

Loop


Loop - spansk - enkel kommunikasjon


I dokumentet ligger kortene i sin riktige rekkefølge. Lærer må klippe opp kortene i forkant og blande dem godt. Hver elev får utdelt ett kort (eventuelt flere). Eleven som har fått kortet der det står "START" begynner med å lese opp det som står på sitt kort ("hola"), den som har oversettelsen ("hei") på sitt kort svarer og leser opp sitt kort. Slik fortsetter det helt til sistemann har lest opp sitt kort (der står det STOPP til slutt). Passer godt på 8. trinn for å utfordre elevene til å tørre å bruke språket, samt til repetisjon i 9. og 10.Loop - 8. klasse
.ppt
Download PPT • 119KB


Loop - spansk - enkel kommunikasjon (hilse, navn, alder, bosted, telefonnr.)


Dokumentet består av 25 loop-kort som lærer (gjerne laminerer og) klipper opp i forkant. Kortene blandes og elevene får utdelt ett eller flere kort avhengig av klassestørrelse. Loopen foregår på den måten at eleven som har "START"-kortet, begynner å lese opp det som står på sitt kort. Eleven som har den norske oversettelsen av det som har blitt sagt, fortsetter loopen. Loopen er over når eleven med STOPP-kortet har lest opp sitt bidrag. Dokumentet er redigerbart, og loopen kan endres/utvides/forkortes.

Loop - español - enkel kommunikasjon (navn alder bosted telefonnummer)
.pptx
Download PPTX • 60KB

Loop - spansk - tall mellom 0-100Dokumentet består av 30 loop-kort som lærer gjerne laminerer og klipper opp i forkant. Aktiviteten går ut på at elevene skal repetere tallene samt trene lytteforståelse. Kortene blandes godt, og hver elev får utdelt minst ett kort hver som han/hun holder for seg selv. Eleven som har "START-kortet" begynner runden og leser opp sitt tall (står skrevet i bokstaver). Den eleven som har samme tall (står skrevet med siffer), fortsetter runden ved å lese opp neste tall. Loopen er fullført når siste elev leser opp "STOPP-kortet".Loop - español - los números
.pptx
Download PPTX • 61KB


Kryssord


Crucigrama - Verbos en presente verb


Kryssord med verb i presens.
Crucigrama - Verbos (presens)
.docx
Download DOCX • 17KB


Crucigrama - Verbos en infinitvo verb


Kryssord med verb i infinitiv.
Crucigrama - Verbos (infinitiv)
.docx
Download DOCX • 23KBCrucigrama - Sustantivos


Kryssord med 43 frekvente substantiv.


Crucigrama - Sustantivos - 43 palabras
.docx
Download DOCX • 29KBCrucigrama - Los números 10-100 tallKryssord med ulike tall mellom 10 - 100.

LOS NÚMEROS 1-100 - CRUCIGRAMA
.docx
Download DOCX • 29KB56 views0 comments

Comments


bottom of page