top of page
Search

Spill - tysk

Dette er spill for tyskfaget, utviklet av Silje Kristin Friberg. Dersom du vil lage dine egne spill og dele med andre lærere, send en melding, så kan de legges ut på denne siden.


Du finner også puslespill her.


Innhold
Bingo


Bingo - tysk for nybegynnere - transparente ordAktiviteten er ment som en første introduksjon til det tyske språket. Målet er at elevene skal se at det er en del likheter mellom norsk og tysk, og at det å bruke de språkkunnskapene man allerede har, er en lur strategi i innlæringen av et nytt språk.


Vedlagt ligger en PowerPoint og et dokument med 24 ulike bingobrett som lærer må klippe opp (og eventuelt laminere) i forkant.


Bingobrettene inneholder norske ord som har en svært lik tysk oversettelse.


PowerPointen inneholder de 49 ordene som er med i bingoen skrevet på tysk, og er utformet slik at ett og ett ord vises.Jeg har selv pleid å bruke bingoen slik at jeg først sier det aktuelle ordet én gang, før jeg så også viser ordets skrivemåte.

Bingobrett
.docx
Download DOCX • 149KB
Transparente ord - Bingo - PP med ordene på tysk for visuell støtte
.pptx
Download PPTX • 68KB

Domino


Domino - Die ZahlenI dokumentet er dominolappene plassert i riktig rekkefølge. Lærer må i forkant klippe dem opp og blande dem (laminer gjerne i forkant).

Elevene kan gjerne jobbe i små grupper og ha en tom pult slik at de har plass til å legge lappene i rett rekkefølge.


Domino - Die Zahlen
.docx
Download DOCX • 22KB

Loop


Loop - tysk - Enkel kommunikasjon (hilse, familie, fritid)
Dokumentet består av 25 loop-kort som lærer (gjerne laminerer og) klipper opp i forkant. Kortene blandes og elevene får utdelt ett eller flere kort avhengig av klassestørrelse.


Loopen foregår på den måten at eleven som har "START"-kortet, begynner å lese opp det som står på sitt kort. Eleven som har den norske oversettelsen av det som har blitt sagt, fortsetter loopen. Loopen er over når eleven med STOPP-kortet har lest opp sitt bidrag.


Dokumentet er redigerbart, og loopen kan endres/utvides/forkortes.


Loop - deutsch - enkel kommunikasjon (familie og fritid)
.pptx
Download PPTX • 61KB

Loop - tysk - tall mellom 0-100
Dokumentet består av 30 loop-kort som lærer gjerne laminerer og klipper opp i forkant.


Aktiviteten går ut på at elevene skal repetere tallene samt trene lytteforståelse.


Kortene blandes godt, og hver elev får utdelt minst ett kort hver som han/hun holder for seg selv. Eleven som har "START-kortet" begynner runden og leser opp sitt tall (står skrevet i bokstaver). Den eleven som har samme tall (står skrevet med siffer), fortsetter runden ved å lese opp neste tall.


Loopen er fullført når siste elev leser opp "STOPP-kortet".

Loop - deutsch - die Zahlen
.pptx
Download PPTX • 61KB


Kryssord


Kreuzworträtsel - glosetreningKryssord med frekvente ord.

Kreuzworträtsel - basisord 1
.docx
Download DOCX • 103KB

Kreuzworträtsel - glosetrening (2)


Kryssord med frekvente ord.


Kreuzworträtsel - basisord 2
.docx
Download DOCX • 42KB

Kreuzworträtsel - adjektiv
Kryssord med adjektiv knyttet til personlighet.


Kreuzworträtsel - Adjektive
.docx
Download DOCX • 47KB

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page