top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Verden mellom 1815 og 1890

Samlesiden for historie finner du her.


Dette er noen korte presentasjoner om en periode som man kanskje hopper litt raskt over i historiefaget. Tanken er å gi elevene en rask innføring i hendelsene, så kan de eventuelt velge å fordype seg i ett av emnene.


Skal legges ut senere:

 • Europas Konsert

 • Opprør i Hellas

 • 1848

 • Den amerikanske borgerkrigen

 • Det indiske opprøret i 1857

 • Østerrike- Ungarn grunnlegges

 • Frihetskamp i Sør-Amerika

 • Italias samling

 • Krimkrigen

 • Zulu-imperiet

 • Suezkanalen bygges

 • OpiumskrigenDekabristopprøretDekabristopprøret
.pptx
Download PPTX • 1.48MB


1830

1830
.pptx
Download PPTX • 2.19MB


Storbritannia forbyr slaveri

Slaveri forbys i det britiske imperiet
.pptx
Download PPTX • 1.05MB

Taiping - opprøret

Taiping-opprøret
.pptx
Download PPTX • 4.60MB

Hungersnød i Irland


Hungersnøden i Irland
.pptx
Download PPTX • 2.50MB

Meijii-restorasjonen

Meijii-restorasjonen
.pptx
Download PPTX • 3.81MB

Tysklands samling

Tysklands samling
.pptx
Download PPTX • 4.01MB


49 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page