top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Verden mellom 1815 og 1890

Samlesiden for historie finner du her.


Dette er noen korte presentasjoner om en periode som man kanskje hopper litt raskt over i historiefaget. Tanken er å gi elevene en rask innføring i hendelsene, så kan de eventuelt velge å fordype seg i ett av emnene.


Skal legges ut senere:

 • Europas Konsert

 • Opprør i Hellas

 • 1848

 • Den amerikanske borgerkrigen

 • Det indiske opprøret i 1857

 • Østerrike- Ungarn grunnlegges

 • Frihetskamp i Sør-Amerika

 • Italias samling

 • Krimkrigen

 • Zulu-imperiet

 • Suezkanalen bygges

 • OpiumskrigenDekabristopprøretDekabristopprøret
.pptx
Download PPTX • 1.48MB


1830

1830
.pptx
Download PPTX • 2.19MB


Storbritannia forbyr slaveri

Slaveri forbys i det britiske imperiet
.pptx
Download PPTX • 1.05MB

Taiping - opprøret

Taiping-opprøret
.pptx
Download PPTX • 4.60MB

Hungersnød i Irland


Hungersnøden i Irland
.pptx
Download PPTX • 2.50MB

Meijii-restorasjonen

Meijii-restorasjonen
.pptx
Download PPTX • 3.81MB

Tysklands samling

Tysklands samling
.pptx
Download PPTX • 4.01MB


42 views0 comments

Recent Posts

See All

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Hvem er tidenes yngste britiske statsminister? I hvilket land kjemper geriljalederen Subcomandante Marcos? I hvilket land bor d

Liste over alle quizer finner du her. Svarene står lenger nede på siden. Oddvar Brå brakk staven, de kriget på Falklandsøyene, og filmen E.T slippes. Hvilket år? Når britiske historikere rangerer de b

bottom of page