top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Vil du lage ressursside for faget ditt?

Jeg underviser primært i norsk og historie, og jobber for tiden med å lage lenkesider til forskjellige emner innen historiefaget.


Eksempler:

Jeg kunne gjerne laget nettsider for andre fag også, men da trenger jeg lenkene fra dere.


Siden vil så bli oppdatert etterhvert som det kommer inn tips om nye lenker.Det jeg trenger er 10+ lenker, gjerne 15 eller mer til:

  • Videoer (hovedsakelig fra sider uten betalingsmur), gjerne på norsk, men engelsk går også

  • Bøker fra Nasjonalbiblioteket

  • Nettsider med undervisningsopplegg

  • Relevante artikler

  • Lenker til sider med interaktive oppgaver

  • osv


Ideen er at lærere raskt kan finne de ressursene de trenger. Jeg vil opprette en side om jeg mottar minst ti lenker.


Alle fag og alle trinn godtas, men husk at det skal være for ett enkelt emne, for eksempel brøk på mellomtrinnet, eller Islam for RLE/R&E.


85 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page