top of page

Kort med 15 historikere fra VG2-pensum. Elevene får utdelt en historiker i grupper, og de skal så finne ut om historikeren og deretter vurdere om hans tekster er troverdige. De skal deretter argumentere for, imot eller begge deler for at verkene er troverdige.

 

Svarene kan enten leveres som tekst, eller de kan lage en plakat om historikeren, inkludert argumentene.

Historikerne - var de til å stole på?

kr 0,00Price
    bottom of page