top of page

OM KJETILSKOLEN

Undervisningmateriale

Jeg begynte å dele gratis undervisningsopplegg sommeren 2017.

Alt du finner på denne siden er gratis, men jeg har utformet siden som en nettbutikk for å lette kunne legge ut oppdateringer.

Det er imidlertid lov til å donere litt her, siden det koster litt å opprettholde siden, men jeg vil fjerne muligheten dersom jeg får inn nok til å betale for webhosting.

Ingenting på denne siden vil noensinne koste penger. Dersom dere ønsker foredrag om delingskultur, vil jeg be om dere eventuelt dekker lønnen til vikarlærer. Jeg tror på gratisprinsippet i norsk skole.

Denne siden er opprettet av to grunner. Det er ikke for å dele undervisningsopplegg eller vise hvor flink jeg er til å lage pedagogiske opplegg. Denne siden er til for å vise hvilken jobb skoleledere IKKE gjør.

Hver dag kan skoleledere velge å jobbe for mer deling i den norske skolen. Hver dag velger de å ikke gjøre det. Utdanningssjefer kan sette i gang delingsprosjekter, samle skolene, og gjøre alt for at det ikke blir dobbeltarbeid, hvor to lærere lager den samme presentasjonen til det samme temaet.

Dersom en lærer deler et opplegg som har tatt to timer å utvikle, og hundre lærere bruker nevnte opplegg, vil det føre til besparelser på over 10% av et årsverk. To hundre timer er mer enn 10% av et årsverk.

Likevel er det det veldig lite fokus på deling i den norske skolen. Grunnen er at det ikke er noen ansvar, eller, korreksjon, det er ingen som ser på det som sitt ansvar. Dersom noen på toppen i skole-Norge hadde innsett behovet for deling, ville mye vært annerledes, men siden

Denne nettsiden er her for å minne skoleledere at de må ta ansvar.

Samtidig er dette et forsøk på å få lærere til å dele mer av det de produserer. Har du laget noe, hvorfor ikke dele det på internett?

IMG_6285-2.jpg
bottom of page