top of page
Search

Å skrive en artikkelsamling på skolen

Dette er en ide jeg fikk i dag, og som jeg derfor selvsagt ikke har gjennomført. Om dette er realistisk vet jeg lite om, men jeg tenkte uansett å dele ideen, så kan dere kritisere hele eller deler.


Det slo meg i dag at elevene gjerne kunne skrevet lengre tekster, gjerne over hele skoleåret. Da begynner de i august på en tekst som ikke skal fullføres før i mai. Da får de tid til å jobbe med tekstene, de får sett over og revidert, de får finpusset tekster. Samtidig får de en mulighet til å trekke en rød tråd gjennom pensum.


I noen fag kan man kanskje også fortsette på teksten året etter. Dersom man skriver om demokrati og styresett gjennom historien, er det ingen grunn til å stoppe på slutten av VG2, man kan gjerne fortsette året etter.


Ideen

Elevene får utdelt en skriveoppgave i alle aktuelle fag i august, en oppgave som skal fullføres i mai. I noen fag kan man slå sammen oppgaver og skrive en lengre oppgave. Man får oppgaven, samler stoff på nett og i bøker, og begynner på oppgaven. Læreren lager muligens også en skriveramme som elevene kan følge. Læreren må finne en rød tråd gjennom hele pensum, og lage en oppgave som passer til de fleste tema.


Elevene undervisningen og utvider teksten etterhvert som de kommer til temaene. Læreren setter også av timer i faget til å skrive. Lærerne kan, om de vil, samle inn tekstene etterhvert, og komme med tilbakemeldinger.


Ideelt sett er dette noe som jobbes med i så mange fag som mulig. Selvsagt skal lærere imatematikk, kroppsøving og fremmedspråk slippe, men i de fleste andre fag på studieforberedende kan dette gjennomføres. Samtidig er det flott om det gjennomføres på hele skolen. Det blir langt enklere om alle gjør det. Dersom for eksempel A-klassen må skrive, mens B-klassen slipper, vil det kunne bli murring i A-klassen. Dette må derfor diskuteres på hele skolen før man eventuelt går i gang med noe slikt.


På slutten av året skriver man ut alle tekstene, og sette dem alle inn i et hefte (og lage en fin forside og innholdsfortegnelse). Elevene har da sin egen lille artikkelsamling, som de gjerne kan jobbe videre på neste år.


Forslag til oppgaver

Jeg kan dessverre ikke foreslå flere oppgaver enn fag jeg har:


Norsk VG1

 • Sorg i litteraturen.

 • Kjærlighet i litteraturen.

 • Ungdommer i litteraturen.


Historie VG2

 • Styreformer fra Ramses den store til Solkongen

 • Religionens rolle i samfunnet fra Egypt til reformasjonen


Norsk og Samfunnskunnskap VG1

 • Ytringsfriheten og litteraturen

Elever leser litteratur og reflekterer samtidig over ytringsfriheten i lys av litteraturen og i loven.


Norsk og historie VG2

 • Komedien fra Aristofanes til Wessel- Her kan man gjerne også trekke in styresett i de statene hvor komedien var utbredt.


 • Det tragiske fra Aiskhylos til Racine.Man ser på tragedien og knytter den opp mot samfunnet hvor den ble skrevet.


Historie og samfunnskunnskap VG2 (for klasser som har disse fagene på VG2)

 • Styresett fra antikken til 1700, sammenlignet med dagens norske samfunn.Norsk og historie VG3

 • Krig og litteratur


Elevene leser litteratur knyttet til kriger som de lærer om i historiefaget, og skriver så en tekst om både krigene og litteraturen. Eksempel: Terje Vigen og napoleonskrigene, Til Ungdommen og den spanske borgerkrigen, Du må ikke sove og andre verdenskrig.


Religion VG3

 • Kvinners plass i religionen og filosofienHer kan man skrive om kvinnesyn i religioner og i filosofier etterhvert som man kommer til dem gjennom året, og skrive en oppsummering til slutt. Dette kan man kanskje også kombinere ned historie, og skrive en lengre analyse av kvinners plass i både historien og religionen.


Gjennomføring

Elevene får oppgavene tidlig i året, og skriver på dem etterhvert gjennom hele året, etterhvert som de lærer om temaene. Da setter man av tid i alle fagene til skriving.


Lærerne må velge om de vil tildele en oppgave, eller la dem velge mellom flere. Dersom alle skriver samme oppgave, kan man lett tilpasse undervisningen til dette.


Det er også fint om de får en slik oppgave i alle fag hvor dette er aktuelt. Da kan man også ha egne skrivedager hvor de jobber med de tekstene de føler at de må jobbe med. På VG1 kan man ha egne rom for norsk, samfunnskunnskap, geografi, naturfag og engelsk, hvor læreren hjelper elevene med tekstene. Dette kan man gjøre flere ganger i året, om det passer med timeplanen. Fire norsklærere som har to timer norsk på en dag, kan da sitte to timer hver på et rom og svare på spørsmål gjennom hele skoledagen.


Antall ord

Antall ord er kanskje vanskelig å bestemme, men det bør ikke være umulig å skrive 750-1000 ord pr skoletime på timeplanen, altså at man i et firetimersfag kan skrive 3- 4000 ord gjennom et helt år. Slår man sammen flere fag, for eksempel historie og norsk på VG3, vil elevene kunne skrive tekster på 7500-10 000 ord.


Vurdering

Lærerne kan selv vurdere hvor mye vekt de vil legge på det endelige produktet, og jeg innser selvsagt at det blir umulig å vurdere så store tekster på tampen av året. Likevel kan dette brukes til en fagsamtale, hvor elevene forklarer hvorfor de har skrevet hva de har gjort, eller det kan brukes som en vippeprøve. Hvis de leverer en tekst på slutten av året på noen hundre ord, da trekkes de ned. Hvis de derimot har lagt flid i teksten, vil det trekke opp.


Til slutt

Dette var ideen i et nøtteskall. Det er mulig den er ugjennomførbar, men det er uansett ideen. Samtidig vil jeg gjenta at noe slikt må eventuelt gjennomføres på hele skolen, i de fleste klasser og de fleste fag. Jeg tviler på at dette lar seg gjennomføre i ett enkelt fag i en enkelt klasse.


Men dersom du har noen kommentarer, er du hjertelig velkommen til å legge dem inn her.
0 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page