top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Aktiviteter til jul

Puslespill - steder i Norge

Klipp ut og del ut til elevene, (eller de ansatte), målet er å sette sammen figuren først. Hva er stedene de ser på bitene?

Hvis du trenger å forklare leken for elevene, si at de skal finne ut hvilke steder i Norge som skjuler seg bak de rare frasene. I et spill om utenlandske byer kunne en sett: kjærestedessert = par-is = Paris.

hvilket sted
.pptx
Download PPTX • 50KB

Kahoot om norske julesanger

Klarer folk å kjenne igjen en sang basert på en linje? Spill denne med elevene. Kan også spilles med voksne.


God jul som puslespill

Fyll inn ord og forklaring, klipp ut og be elevene sette sammen figurene.

god jul
.pptx
Download PPTX • 55KB

Juleord på engelsk

Klipp ut, del ut til elevene, og be dem sette sammen figuren. Hva heter julen på engelsk?

christmas words puslespill
.pptx
Download PPTX • 54KB

1,317 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page