top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Har andre glede av det du har produsert?

Jeg har skrevet om dette mange ganger, men siden dette er hele grunnen til at jeg opprettet siden, gjentar jeg dette igjen og igjen.


  • Kan andre lærere ha glede av det du har produsert?

  • Kan du hjelpe en nyutdannet lærer som sliter seg ut første år på jobben?

  • Har du lyst til å dele det du har laget?Jeg vet at jeg maser mye, men hovedgrunnen til at jeg har laget denne siden er at jeg ønsker at flere skal dele. Skolen kan bli mye bedre om flere deler. Derfor spør jeg igjen. Har du noe som du vil dele? Jeg kan gjerne legge det ut på siden.

2 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page