top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Om Skienskya

For noen år siden, da jeg var engasjert i Addito, oppdaget jeg nettsiden Skienskya. Jeg kontakt med de ansvarlige bak siden, og roste dem for initiativet.


Imidlertid var jeg nylig innom nettsiden på nytt, og da ble jeg langt mer kritisk enn tidligere.


Jeg kan imidlertid ikke si annet enn takk og amen til ideen bak siden:


Gjennom Skiensskya ønsker Skien kommune å ta et tydelig verdistandpunkt, nemlig at undervisningsopplegg og læringsressurser utviklet lokalt kan være fritt tilgjengelige for alle.

og

Vi har klokkertro på verdien av å dele og håper at Skiensskya kan bli en nettressurs som kan inspirere og engasjere lærere. Vi håper også at du vil bli med å utvikle sida videre og bidra med nye undervisningsopplegg som du og dine kolleger har gode erfaringer med fra klasserommet. Målet vårt er at lærere på alle trinn i Skiensskolen skal kunne finne inspirasjon og få gode tips til engasjerende og lærerike undervisningsopplegg.

Dette er gode mål, og det støtter jeg helhjertet. Imidlertid har ikke resultatene stått i stil med målene.


For det første kan man ikke søke på fag, bare på de tre tverrfaglige læreplanmålene. Det er mange opplegg som egentlig ikke passser inn der. For eksempel, er tysk grammatikk bærekraftig utvikling eller folkehelse og livsmestring? Man kan sikkert argumentere for begge deler, men det burde heller vært en egne kategorier for slike opplegg.


Samtidig er det nesten ingenting på siden. Jeg telte nylig over antall opplegg som ligger på nettsiden deres. På barnetrinnet har de 14, mellomtrinnet 16, og på ungdomsskoletrinnet hele 23. Tilsammen blir dette 53. Sammenlignet har denne siden over 250 opplegg, det meste laget av meg.


Hva kostet Skienskya å utvikle? Det er kanskje mulig å søke opp via Skiens budsjett (men det orker jeg ikke), men på nettsiden skriver de følgende:

Takk til det lokale mediebyrået Fjuz, som har vært en god sparringspartner og entusiastisk utvikler av nettsiden du nå er inne på.

I tillegg hyller de andre grupper som også har fått betalt. Antakelig har dette kostet mer enn 53 000 kroner, kanskje opp mot hundre tusen. Uansett har altså hvert opplegg på siden en kostet over tusen kroner. Og klarer bare Skiens mange lærere å dele 53 opplegg? Har man satt av møtetid til å utvikle opplegg? Har de brukt tid til å utvikle opplegg? Det virker som kommunen har satt av penger, men ikke tid, og heller ikke fått med


Nå er det selvsagt dumt å kritisere Skien kommune for mye, de prøvde i det minste å gjøre noe med delingskulturen, og det er ikke noe man kan si om de andre. De fleste kommuner har gjort lite for å skape delingskultur på internett, og Skien skal ha skryt for forsøket. Likevel burde det vært delt mer. Det burde vært mulig å legge ut arbeidsark, glosekort, presentasjoner og mye annet. Slik siden er nå er den bare egnet til taler, hvor politikere og byråkrater viser frem hvor mye kommunen bryr seg om delingskulturen i skolen.


Problemet med slike nettsider er at de skal være sexy. De skal være flotte å se på, de skal ha så spennende oppgaver og presentasjoner. Når en organisasjon skal lage pedagogisk materiale, skal de så ofte svi av noen hundre tusen på en app eller en nettside. Hvorfor ikke bare dele noen presentasjoner og arbeidsark på nettsiden i stedet? Du vinner ingen priser med disse, men det er vel så lærerikt for elevene.


Jeg deler kanskje opplegg som faller i samme kategori, mye av det jeg deler er spill og mer morsomme aktiviteter, men mye av det jeg deler er også gørr kjedelig stoff. Her finner du arbeidsark og presentasjoner som forklarer emner på en grundig måte. Noe er sikkert kjedelig, men det er det kanskje nødt til å være til tider.


Skienskya var et godt initiativ, men de har ikke fulgt opp, de har ikke gjort det mulig å dele litt mindre spennende opplegg, og de har ikke klart å lage en nettside som lærerne kan besøke daglig for å finne nye ideer. Det er selvsagt mulig å redde siden, men da må man tenke over hva lærerne selv vil ha behov for, og samtidig gjøre det enklere å sende inn opplegg.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Engvald Bakkan - ressurser

Finn andre forfatterressurser her. Nasjonalbiblioteket Vegen til regnbogen : av og om Engvald Bakkan til 100-årsdagen i 1997 Lenke Krossen er din : ein studie i Engvald Bakkans forfattarskap Lenke Byg

bottom of page