top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Ressurser - Roma

Updated: Aug 8

Dere finner også ressurser om Roma her.Spørsmål

 1. Hva het de to grupper av familier i Roma?

 2. Hva var krigen mot Pyrrhus, og hva førte den til?

 3. Hva var krigene mot Karthago, og hva førte de til?

 4. Hva var det første triumvirat?

 5. Hvorfor gikk Cæsar til krig mot senatet?

 6. Hva var det andre triumvirat?

 7. Hva skilte republikken fra keiserdømmet?

 8. Hva var Diokletians store reform?

 9. Hva var Pax Romana?

 10. Hvorfor ble kristne forfulgt i romeriket?

 11. Hvem regnes som den store filosofkeiseren?

 12. Hvorfor kalte man inn til kirkemøte i Nikea?

 13. Hvem plyndret Roma og når?

 14. Hva var en konsul?

 15. Hva var en tribun?


Skriveoppgaver

 1. Romerne hevdet selv at de aldri ønsket seg et et imperium, men ble ble tvunget inn i kriger av av agressive naboer. Diskuter påstanden.

 2. Var overgangen til et keiserdømme uunngåelig? Diskuter.

 3. Hvilke faktorer og personer spilte en viktig rolle republikkens fall, og hvem og hva bidro mest?

 4. Hva var grunnene til at riket ble splittet i to, og kunne de overlevd som ett rike?

 5. Hvorfor kunne kristendommen gå fra å være en forfulgt minoritetsreligion, til å bli romerrikets statsreligion?

 6. Sammenlign statsformene i den athenske og den romerske republikken.


NDLA

Romerriket: Fra polis til imperium


Animasjon: Roma


Keisertiden


Vest-Romerrikets fall


Nasjonalbiblioteket (bøker)


Romerrikets kulturhistorie


Gaius Julius Cæsar : politikk og moral i det romerske imperium


Romerriket


Romersk politisk kultur og sosiologisk historie


Hva vet vi om romerne?


Filmer


NRK


Sivilisasjonar

Serie i tre deler om klimaendringer, de første sivilisasjonene og Roma.

LenkeYoutube


Hva var den romerske antikken (kort film)

Romerriket 1Romerriket 2
Romerriket 3Crash CourseRome: from Marius to Caesar
Roman Elections

The Roman Senate during the Republic
What Caused the Roman Empire to CollapseAncient Rome in 20 minutes
Netflix


Serie om romerske keisere62 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page