top of page

60 quizkort med spørsmål fra historien fra det lange nittende århundret. Skriv ut med å vende arkene på langsiden. Del ut til elevene, be dem klippe ut kortene og gå gjennom før første time. 36 spørsmål er om verdenshistorien, og 24 er om norsk historie.

Quizkort - 1815- 1914

kr 0,00Price
    bottom of page