top of page

Søkeresultater

305 items found for "norsk"

Bloggposter (139)

  • Oppgavehefter norsk

    Dette er oppgavehefter i norskfaget. Norsk som andrespråk Norsk som andrespråk på nynorsk Nynorsk for bokmålselever Rettskriving Akademisk skriving Uttrykk, allusjoner, anglisismer Norsk som andrespråk Lenke Dette er fem hefter på over 90 Norsk som andrespråk på nynorsk Lenke Dette er en nynorsk versjon av en tidligere utgave av heftet i norsk som andrespråk.

  • Puslespill - norsk for barnetrinnet

    Dette er noen puslespill beregnet for barnetrinnet. Klipp ut, del ut til elevene i grupper. De skal så sette sammen figuren. Dyr - maks tre bokstaver Dyr - litt mer avansert Dyr Ord og stavelser Ord og stavelser Vokaler Første ord

  • Læringssti - Norsk middelalderehistorie

    Hvor bosatte de norske vikingene seg? Hvor bosatte danske og svenske vikinger seg? Hva skilte norske bønder fra bønder i sentral-Europa? Hva var en trell? Hvordan blir Trøndelag en del av det norske riket? På hvilken måte får danskekongen makt i Norge?

View All
bottom of page