top of page

Søkeresultater

320 items found for "nynorsk"

Bloggposter (151)

  • Aktivitetshefte - nynorsk

    Se samleside for nynorsk her. Dette er noen oppgaver som kan være et lite avbrekk i nynorskundervisningen.

  • Kurs i nynorsk

    Se resten av oppleggene for nynorsk her. Det er beregnet på elever som allerede har lært seg nynorsk, men som trenger en oppfriskning av stoffet

  • Presentasjonar- nynorsk

    Deira og dykkar Vanlege feil Ti vanlege feil i nynorsktekstar Eg har visst laga denne i to varianter, Skilnader nynorsk og bokmål Sterke verb i presens J-verb

View All
bottom of page