top of page
Search

Å la elevene vurdere sine egne tekster - et forslag

Dersom du synes dette er nyttige opplegg, kan du gjerne gi litt tilbake ved å sende meg noen av dine opplegg.


La jeg først påpeke at dette er skrevet som et forslag. Dette er ikke noe som jeg har gjennomført, og det er mulig at det er mange svakheter med denne fremgangsmåten. Likevel ser jeg ingen problemer med å lufte ideen, på samme måte jeg kunne luftet ideen med en kollega på skolen. Ta derfor ikke dette for mer enn hva det er.


Jeg har reflektert litt hvordan norsklærere retter prøver, og det er mange lærere som ønsker at elevene bruker mer tid til å rette sine egne tekster, og leker med forskjellige metoder hvor elevene kan trenes opp i å bruke tekstene de har skrevet til å forbedre seg selv. Nedenfor ser dere en metode som KAN fungere. Om den gjør det, skal være usagt, siden jeg ikke har prøvd den ut.


1. Inndeling i oppgaver

Før elevene skriver, lager man 10-15 forskjellige oppgaver som man kan gi til en elev etter en skriveøkt. Dette kan være noen eksempler på oppgaver.


  1. Skrivefeil

  2. Særskrift

  3. Avsnitt

  4. Sammenhengende tekst osv


oppgaver rette egen tekst
.pptx
Download PPTX • 2.22MB


Alle disse oppgavene legges så inn i et tekstdokument eller en presentasjon som deles med elevene (se eksempel på lysbilde lenger nede).


2. Skriving

Elevene gjennomfører skriveøkt på vanlig måte.


3. Tildeling av oppgave

Læreren leser raskt gjennom tekst, og identifiserer ett problem. Ofte ser man problemet raskt. Man trenger ofte ikke mange sekunder til å se hva en elev sliter med. Ikke les gjennom hele teksten om det er åpenbart hva eleven må jobbe med. Ikke rett feil denne gangen.


Noter en oppgave som hver elev skal jobbe med i et Excel- eller Google Sheet-ark. Send så en melding til eleven og be eleven rette teksten med fokus på dette ene temaet.4. Elevene retter

Elevene jobber med oppgaven og leverer teksten på nytt.


La oss ta eksempel med en elev som har litt korte avsnitt. Du ønsker at eleven skal lære å skrive lengre avsnitt, skrive tema- og kommentarsetninger, og la hver undertema være ett avsnitt. Du tildeler derfor denne oppgaven til eleven. Send gjerne melding på læringsplattformen.


Da går eleven gjennom teksten sin, retter avsnittene og leverer på nytt. De kan gjerne rette andre sider med teksten, men det viktigste er at de gjør oppgaven.5. Elevene skriver en egen vurdering.

Elevene skriver er refleksjonsnotat, hvor de trekker frem hva de er flinke til, og hva de må jobbe videre med. Her er det selvsagt mulig å reflektere over hvilke spørsmål som passer best, og her blir jeg ekstra glad for tilbakemeldinger fra lesere.6. Læreren retter

Læreren retter tekstene på vanlig måte. Man kan eventuelt se over den nye teksten og se hvor mye elevene har rettet før en setter endelig karakter.Neste skriveøkt

Be elevene se over reglene for temaet til oppgaven du tildelte. Be dem huske å være ekstra observante på akkurat dette når de skriver denne gangen. Forhåpentligvis kan du gi dem en ny oppgave neste gang.


Noen avsluttende kommentarer


Jeg tror ikke dette vil ta mye mer tid for en lærer, det eneste man skal gjøre er å raskt gå gjennom tekstene til elevene, og finne en oppgave de skal jobbe med. Samtidig gir det læreren en mulighet til å følge med på hva en elev har jobbet med tidligere. Du kan se hvilke utfordringer elevene har hatt med tidligere tekster, og ser også om det er noe man kan gjøre for å forbedre tekstene.


Dette er ideen i et nøtteskall, jeg tar gjerne imot kommentarer og tips.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page