top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Å repetere til muntlig eksamen (Intertekst)

Dersom elevene skal øve før muntlig eksamen, kan dette kanskje være en effektig måte å repetere stoffet. Boken tar utgangspunkt i Intertekst VG2 og VG3, og jeg har utelatt noen av kapitlene som ikke inneholder så mye faktakunnskap.


Del inn i grupper på fem. Be elevene se gjennom kapitlene og svare på spørsmålene i stikkordsform. Deretter møtes de og går gjennom hvert kapittel. Det er viktig at de skriver alt inn i et fellesdokument som alle kan redigere.

Repetisjon muntlig eksamen - intertekst
.docx
Download DOCX • 15KB

348 views0 comments

Recent Posts

See All

Engvald Bakkan - ressurser

Finn andre forfatterressurser her. Nasjonalbiblioteket Vegen til regnbogen : av og om Engvald Bakkan til 100-årsdagen i 1997 Lenke Krossen er din : ein studie i Engvald Bakkans forfattarskap Lenke Byg

bottom of page