top of page
Search

Å skrive fagartikkel i alle fagEn av de sjangrene elevene vil støte oftest på innen høyere utdanning er fagartikkel. Mange studenter vil verken støte på essays, litterære analyser eller retorikk når de begynner på universitet eller høyskole, og dette er også noe som man må ta innover seg når man underviser i fag på¨videregående.


Å undervise i skriving er ikke bare språklærernes ansvar, det er noe som alle faglærere har plikt til å lære elevene. Det betyr også at man bør ha en felles standard for tekster som er levert inn i forskjellige fag. Alle elevene bør lære om referanser tidlig på VG1, og lærere kan ikke lage sine egne regler for hvordan de liker at elevene svarer på oppgaver. En lærer kan ikke be elevene droppe referanser i tekstene i faget, selv om de oppfattes som forstyrrende i rettingen. I så fall må jo elevene lære å huske forskjellige regler for ulike fag.*


Det samme gjelder skriverammen. Det bør være en felles struktur på fagartikler i alle fag. Dette bør man også kunne samarbeide om i starten av året, eventuelt på våren før sommerferien.


Samtidig er det viktig at faglærere gir tilbakemelding på struktur. Det bør trekke ned å ha en tekst uten innledning og avslutning, selv om man selvsagt kan la være å kommentere skrivefeil. De bør mestre fagartikkelsjangeren på videregående, og det bør være alle læreres ansvar.


Forslag


Elevene på VG1 i en ST-klassen har norsk, samfunnskunnskap, geografi, engelsk og naturfag.


De begynner først i norsk. Læreren underviser om fagartikkel tidlig, og gir dem så en oppgave hvor de skal skrive en fagartikkel. Denne kan være en vurdering eller ikke, det avgjør læreren. Ideelt sett skjer dette før høstferien, og de har fått tilbakemelding før neste punkt.


Deretter følger de andre fagene. Elevene får en oppgave om å skrive fagartikkel i geografi, samfunnskunnskap og eventuelt også naturfag og engelsk. Disse bør så gjennomføres før høstsemesteret er over.


Disse oppgavene kan gjerne formuleres relativt likt. De kan for eksempel få tre tekster som de skal kommentere, i tillegg til å bruke fagkunnskap fra pensum.


For å gjennomføre dette er det viktig at lærere snakker sammen, at de bruker samme skriveramme og at de har mulighet til å se over hverandres tekster, i tilfelle det er bruk av AI.


Samtidig er det viktig at man tidlig underviser om tema som det ikke er for vanskelig å skrive fagartikkel om. Noen emner innen fysikken kan kanskje bli for vanskelig for elevene å skrive mye om.


Til neste år kan man på nytt ha fagartikkel i norsk, i tillegg til historie og eventuelle programfag de måtte ha. Dette krever imidlertid litt mer planlegging, men bør være overkommenlig.  • Det er selvsagt lov å be elever droppe referanser om de skrive leserinnlegg eller andre sjangre hvor de ikke passer inn.

147 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page