top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Arbeidshefter i nynorsk

Updated: Feb 13

Vil du bidra til å gi dekke kostnadene for denne siden?


Jeg delte tidligere et større hefte om nynorsk, men siden det ble ganske stort har jeg valgt å dele det opp i mindre hefter med forskjellig tema. Det gjør også heftene mer overkommelige. Skriv ut og del ut til elevene. De kan jobbe selvstendig med oppgavene.


Med forbehold om feil.


Miniordbok og hefte for å lære ord

12 siders hefte. Dette skal de bruke under og etter skriveøkter. De kan slå opp de vanligste ordene, og skrive inn de ordene de skrev feil i ettertid.


Del ut heftet tidlig. De skal alltid ha med seg på skriveøkter, og de skal fylle ut heftet mellom skriveøkter.


Heftet består av de 2000 mest brukte ordene på norsk (de som skiller seg fra bokmål), og utvides stadig.


_Miniordliste -hefte 1.6
.docx
Download DOCX • 30KB


Minigrammatikk

4 sider med grammatikk.Minigrammatikk
.docx
Download DOCX • 11KB


Verb

24 sider om verb med fasit.Arbeidshefte nynorske verb
.docx
Download DOCX • 7.27MB

Andre ord

16 sider med oppgaver om vanlige ord og fasit.Arbeidshefte nynorske ord 2.0
.docx
Download DOCX • 512KB


Grammatikk

10 sider

Oppgaver om grammatikk


Arbeidshefte nynorsk grammatikk 1.2
.docx
Download DOCX • 2.22MB


Skriving og oversetting

18_sider

Elevene skal skrive selv og oversette tekster.
Arbeidshefte nynorsk - skriveoppgåver 1.5
.docx
Download DOCX • 37.54MB
935 views0 comments

Recent Posts

See All

Engvald Bakkan - ressurser

Finn andre forfatterressurser her. Nasjonalbiblioteket Vegen til regnbogen : av og om Engvald Bakkan til 100-årsdagen i 1997 Lenke Krossen er din : ein studie i Engvald Bakkans forfattarskap Lenke Byg

bottom of page