top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Bergljot Hobæk Haff - ressurser

Updated: Nov 5

Finn andre forfatterressurser her.


Nasjonalbiblioteket

Norsk litteraturhistorie

Lenke


I diktningens brennpunkt : studier i norsk romankunst 1945-1980

Lenke


Norsk kvinnelitteraturhistorie. B. 3 : 1940-1980

Lenke


Verk

Sigbrits bålferd : roman

Lenke


Skammen : roman

Lenke


Heksen : opptegnelser fra en fjern fortid

Lenke


Sigbrits bålferd : roman

Lenke


Renhetens pris : roman

Lenke

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page