top of page

Caser for karaktersetting


Karaktersetting er kanskje noe som gjør mange lærere usikre, og det kan være nyttig å diskutere noen caser. Her er noen forslag til tema å diskutere. Noen av dem er inspirert av eksempler tidligere kolleger har fortalt, men alle har blitt endret noe.Gjennomføring

Del ut en case til en gruppe lærere, og la dem diskutere. Det gjør ingenting at de har forskjellige fag, da kommer kanskje forskjellene mellom fagene tydeligere frem. De trenger ikke komme frem til en fasit, det viktigste er selve diskusjonen.


Forslag til cases mottas med takk. Send dem enten på chat eller kommenter under.


Case 1

Ett fag har tre vurderinger første semester. Den første prøven er en generell prøve om fagbegreper i faget og er kanskje den enkleste av prøvene. En elev får 4 på prøven. På den neste prøven er elevene syk, og lærer tilbyr ikke oppsamlingsprøve. Den siste vurderingen er en tekst de skal skrive, men eleven deltar ikke, og leverer heller ikke senere. Eleven er ellers aktiv i timen og jobber med oppgaver når lærer deler ut.

Hvilken karakter skal eleven få, 4, 3 eller IV?


Case 2

En elev har fått karakterene 4+, 4-, 3+ og 4+ på prøver gjennom året. Det siste prøven i mai gir imidlertid 6. Er det nok til å vippe eleven opp på 5? Eleven er ellers aktiv i timen.


Case 3A

Elev møter til alle vurderinger, men har over 30% fravær som dokumenteres. Eleven får mellom 2- og 2+ på vurderingene. Skal eleven få 2 eller IV?


Case 3B

Elev møter til alle vurderinger, men har over 50% fravær som dokumenteres. Eleven får mellom 2- og 2+ på vurderingene. Skal eleven få 2 eller IV?


Case 4

En elev deltar ikke på en eneste prøve første semester. De hadde tre vurderinger. Eleven får IV første semester. Neste semester er det tre nye vurderingssituasjoner. Hvor mange må eleven møte opp på for å få karakter andre semester?


Case 5

Første semester. En elev får 2 på første prøve, 3 på andre og 6 på siste. De teller i utgangspunktet likt, bortsett fra at progresjon selvsagt belønnes. Dette er et fag med mange forskjellige tema, som bare løselig henger sammen. Eleven er veldig aktiv, og god, i utgangspunktet tar ting raskt, jobber greit med oppgaver i timen, men er «lat» (evt fornuftig). Eleven bruker tiden effektivt ved avslutning når det er gjeldende vurderinger, og gidder ikke gjøre så mye når eleven «ikke må» fordi det ikke får avgjørende konsekvenser.

Hvilken karakter bør eleven få?

18 views0 comments

Comments


bottom of page