top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Læringssti - Den amerikanske revolusjonen

Updated: Feb 14

Finn andre læringsstier her.


Steg 1 - se video
Steg 2 - svar på spørsmålene

 1. Hvorfor ville Colombus reise vestover og ikke østover for å nå India?

 2. Hvem var de første europeerne som koloniserte dagens USA?

 3. Hvor mange kolonier var det opprinnelig?

 4. Hvordan ble koloniene styrt?

 5. Hvorfor betalte koloniene toll og ikke skatt i starten?

 6. Hvordan reagerte koloniene på skattelegging og hvorfor?

 7. Hvorfor økte britene tollen for koloniene?

 8. Hva skjedde i 1756, og hvorfor bidro dette til revolusjonen?

 9. Hvilke avgifter ble innført fra 1764?

 10. Hva krever britene at kolonistene skal betale for i 1765, og hvorfor reagerer amerikanerne så sterkt?

 11. Hva er Boston- massakren?


Steg 3 - se video
Steg 4 - svar på spørsmålene


 1. Hva var Boston Tea Party?

 2. Hvordan reagerte britene på dette?

 3. Hva var "uutholdeligreglene"?

 4. Hva var den første kongressen, og hva foreslo de at amerikanerner burde gjøre?

 5. Hvordan reagerte britene da?

 6. Hvordan starter krigen?

 7. Hva blir vedtatt på den andre kongressen?

 8. Hva er uavhengighetserklæringen? Hvem skrev den og hvem er den inspirert av?

 9. Hvilke stater velger å støtte amerikanerne?

 10. Kan du liste opp noen grunner til at den amerikanske revolusjonen brøt ut?

 11. Hvilke hendelser inspirerte revolusjonen i ettertid?

 12. Hvordan ble det amerikanske politiske systemet organisert?

 13. Hvilke grupper fikk ikke fulle rettigheter i den nye grunnloven?
8 views0 comments

Recent Posts

See All

Engvald Bakkan - ressurser

Finn andre forfatterressurser her. Nasjonalbiblioteket Vegen til regnbogen : av og om Engvald Bakkan til 100-årsdagen i 1997 Lenke Krossen er din : ein studie i Engvald Bakkans forfattarskap Lenke Byg

bottom of page