top of page
Search

Læringssti - Den franske revolusjonen

Finn andre læringsstier her.


Steg 1 - se video
Svar på spørsmålene

 1. Hvordan skiller den franske revolusjonen seg fra den amerikanske, russiske eller kinesiske?

 2. Hva var parliamentet, og hvem satt i det i Frankrike?

 3. Hva var standssystemet, og hvem tilhørte de forskjellige stendene?

 4. Hvilket rettigheter manglet tredjestanden?

 5. På hvilken måte påvirket opplysningsidealene revolusjonen?

 6. Hva var syvårskrigen, og hvilke problemer skapte denne krigen for Frankrike?

 7. Hvilke økonomiske problemer hadde Frankrike som en følge av krigen?

 8. Hvorfor betalte ikke geistlige eller adelen skatt?


Steg 2 - se video
Svar på spørsmålene

 1. Hva var konflikten mellom konge og adel i skattespørsmålet?

 2. Hvorfor kaller kongen inn til stenderforsamling?

 3. Hvordan fungerte stemmegivingen i stenderforsamlingen? Hvordan reagerte tredjestanden på dette systemet?

 4. Hva krever adelen under stenderforsamlingen?

 5. Hva krever tredjestanden under stenderforsamlingen?

 6. Hvordan reagerer kongen på konflikten i forsamlingen?

 7. Hva gikk eden i tennishallen ut på?


Steg 3 - se video

Svar på spørsmålene

 1. Hvordan påvirket et vulkanutbrudd situasjonen i Frankrike?

 2. Hvorfor flyttet folkene til byene før revolusjonen?

 3. Hva var Bastillen og hva skjedde med stedet under revolusjonen?

 4. Hvordan reagerer kongen på folkets opprør?

 5. Hva var kvinnenes rolle i den nye nasjonalforsamlingen?

 6. Hvordan utviklet revolusjonen seg på landsbygda?

 7. Hvilket lovforslag kom nasjonalforsamlingen med for å løse problemet med adelens særfordeler?

 8. Hvilke rettigheter ble vedtatt i menneskerettighetserklæringen fra 1789?

 9. List opp noen av grunnene til at den franske revolusjon brøt ut.


Steg 4 - se video
Svar på spørsmålene

 1. Hvilke spørsmål måtte nasjonalforsamlingen ta stilling til når de skulle vedta ny grunnlov?

 2. Hvor mye makt fikk kongen i følge den nye grunnloven?

 3. Hvordan reagerte deler av adelen på den nye grunnloven?

 4. Hva gjorde kvinnene da det var mangel på mat i Paris?

 5. Hvorfor representerer dette et brudd i revolusjonen?

 6. Hvem var Jakobinerne, og hvordan påvirket de revolusjonen?

 7. Hvordan forsøkte nasjonalforsamlingen å løse problemet med den store gjelden?

 8. Hvilke steg tok nasjonalforsamlingen for å fjerne sporene etter det gamle systemet?

 9. Hvordan ble kalenderen organisert?

 10. Hvilke måleenheter ble innført under revolusjonen?

 11. Hvorfor forsøkte kongefamilien å flykte og hvordan endte flukten?

 12. Hvordan reagerte folk i andre land på revolusjonen?

 13. Hvordan reagerte kongelige i andre land på revolusjonen?


Steg 5 - Se videoSvar på spørsmålene

 1. Hva var Pillnitz- avtalen? Hvordan reagerte nasjonalforsamlingen på avtalen?

 2. Mellom hvilke land ble den første krigen under revolusjonen utkjempet?

 3. Hvem var sans-kulottene og hva gjorde de?

 4. Hva var den andre franske revolusjonen?

 5. Hva skjedde med kongen til slutt?

 6. Hva var Den store terror?

 7. Hvor mange ble drept under store terroren?

 8. Hvorfor er den franske revolusjonen så viktig for ettertiden?Steg 6 - Bli kjent med en person fra revolusjonen


den franske revolusjon - 19 personer
.pdf
Download PDF • 791KB


Velg en av personene, finn ut følgende:

 • Overlevde personen revolusjonen?

 • Hvilken rolle hadde personen under revolusjonen?

 • Hvorfor var personen viktig?

 • Hvorfor husker vi personene i dag?


Lag en plakat, skriv en tekst, eller hold et lite foredrag for noen elever i en gruppe.


Steg 7 - Revolusjonens årsaker

Se over årsakene til den franske revolusjon. Ranger årsakene fra minst viktigst til viktigst. Velg den viktigste grunnen og forklar i en tekst hvorfor du mener denne grunnen er den viktigste.ranger franske revolusjon
.pdf
Download PDF • 118KB

Ressurser

Aschehougs Verdenshistorie

To revolusjonerHvem hva hvor : verdenshistorie

Om den franske revolusjonen


1789 : den franske revolusjonens lykkelige år


Revolusjonen som rystet Europa : Frankrike 1789-1815


Kvinner på barrikadene : 8 essays om kvinnenes kamp under Den franske revolusjon

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page