top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Google Forms - norsk som andrespråk

Updated: Feb 16

Dette er noen oppgaver i norsk som andrespråk. Elevene må velge eller skrive inn det rette alternativet før de kommer videre. Flere oppgaver vil bli lagt til etter hvert. Det er ikke nødvendig å oppgi eposter for å svare på oppgavene. I noen av oppgavene får man svar etterpå, i andre kommer man ikke videre før man har svart rett.


Samlequiz om norsk grammatikk

Denne kan brukes om du ønsker å vite om eleven kan norsk grammatikk. Det er spørsmål fra de andre quizene på denne siden.


Lenke
Norske verb 1

Lenke
Norske verb 2

Lenke


Sterke verb - elevene velger den riktige ordet


Lenke


Setningsanalyse

Denne finnes i to varianter, en hvor elevene får feilmelding om de svarer galt, den andre hvor de går gjennom hele oppgavesettet og får fasit etterpå.


Fasit på slutten

Lenke


Med feilmelding

LenkeKlokka
Lenke


Preposisjoner

Lenke


Adjektiv og determinativ

Lenke


Verb


LenkeOrdstilling


LenkeSubstantiv


Lenke


258 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page