top of page
Search

Google Forms - norsk som andrespråk

Dette er noen oppgaver i norsk som andrespråk. Elevene må velge eller skrive inn det rette alternativet før de kommer videre. Flere oppgaver vil bli lagt til etter hvert. Det er ikke nødvendig å oppgi eposter for å svare på oppgavene. I noen av oppgavene får man svar etterpå, i andre kommer man ikke videre før man har svart rett.


Samlequiz om norsk grammatikk

Denne kan brukes om du ønsker å vite om eleven kan norsk grammatikk. Det er spørsmål fra de andre quizene på denne siden.

Norske verb 1
Norske verb 2


Sterke verb - elevene velger den riktige ordetSetningsanalyse

Denne finnes i to varianter, en hvor elevene får feilmelding om de svarer galt, den andre hvor de går gjennom hele oppgavesettet og får fasit etterpå.


Fasit på slutten


Med feilmeldingKlokka

Preposisjoner


Adjektiv og determinativ


Verb
Ordstilling
Substantiv12 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page