top of page
Search

Hva bør en lære tidlig på VG1

Når elevene begynner på videregående er det selvsagt mye som skal læres, men noe er mer påkrevet tidlig.


Hvordan bruke data

Det er mange elever som ikke er veldig dyktige i bruk av data. Noen kan mye, blant annet fordi de har hatt egen maskin hjemme, mens andre gjerne har brukt en iPad fra skolen, og ikke har erfaring med blant annet filbehandling og hurtigtaster. Det er viktig at elevene lærer dette tidlig, slik at databruk ikke blir til hinder for skolearbeidet.


Hvordan skrive artikkel

Elever på studieforberedende vil sannsynligvis bli bedt om å skrive artikler i mange fag. Da kan det være en ide å, for det første, ha en felles mal for artikkelskriving, og for det andre, tildele noen oppgaver i artikkelskriving tidlig i flere fag.


Skolen bør møtes i flere fag og bli enig om en felles standard. Deretter kan man fortelle elevene at det er denne malen de skal bruke når de skriver artikler. For det andre kan det være greit å gjennomføre skriveøkter i flere fag, siden elevene lærer å bruke de samme verktøyene tverrfaglig. Tilslutt hjelper det læreren å identifisere elever tidlig som kanskje trenger ekstra skrivetrening.


Hvordan legge inn referanser

Elevene bør lære referanser tidlig, gjerne før høstferien, og skal inkludere referanser og bibliografi i alle lengre tekster i de fleste fag. Det er også viktig at alle lærere informerer om dette. Lærere kan heller ikke ha sine egne krav, som at referanser skal stå i slutten av avsnitt, eller at man skal bruke en annen stil enn i andre fag. De kan ikke gå rundt og huske på alle slike regler. Elevene må tidlig lære referanser, siden de får bruk for dette i høyere utdanning.


Hvordan bruke nettressurser

Elevene må lære å bruke Nasjonalbiblioteket, ATekst, Idunn og andre nettressurser. Det er også viktig at lærere i flere fag oppfordrer til bruk av disse sidene når de skal gjøre oppgaver eller skrive tekster. Det er viktig at elevene lærer at de ikke trenger å bruke Wikipedia.Bruk av biblioteket

Elevene bør tidlig lære seg å søke etter bøker på biblioteket. Skal det skrives en tekst er det viktig at de besøker skolebiblioteket og se om det finnes nyttige kilder. Man kan gjerne også kreve at det skal være minst en bok i kildelisten (såfremt det lar seg gjøre).


Hvordan spille inn en podcast

Podcast er en fin metode for å vurdere elevene i muntlig aktivitet, og det kan være en god ide å la dem få produsere sin egen tidlig i VG1. Det trenger ikke være så avansert, de kan legge inn musikk, deretter ønske velkommen, så ha en liten snutt, så prate om tema, før de avslutter med litt musikk. Har de lært det tidlig vet også lærerne at dette er en oppgave som er mulig å gi.


Hvordan planlegge skolehverdagen

Elevene bør sammen med læreren planlegge skolehverdagen. Det kan være en ide å avtale bruk av hulltimer til kollokvier, gjerne med lærer tilstede, ellers er det også mulig å bruke klassens time til å legge en plan for uken som kommer.


Å presentere

Det er viktig at elevene lærer seg at det er forskjell på skriftlig og muntlig språk. De bør trene på å snakke fritt uten manuskript med fulle setninger. Det er ingenting galt med å bruke stikkord, men elevene må lære å presentere tidlig. Det er ikke sikkert de må stå foran resten av klassen, men det er viktig at de i det minste ser seg selv på kamera.Noen tanker til slutt

Dette var mange punkter, men jeg tror også at det er viktig at lærerne diskuterer hvordan de skal få dette til. En lærer trenger ikke ta ansvar for alt. For eksempel kan bibliotekaren lære elevene referanser. I naturfag kan de spille inn en podcast. Norsklæreren kan lære dem om nettressursene, osv. Men selv om bare en lærer skulle ta ansvar for alt, er det også viktig at de andre lærerne er informert.


Det var noen strøtanker, jeg tar gjerne imot kommentarer.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page