top of page
Search
  • Writer's pictureKjetil Hope

Hvordan aktivisere lærere som i dag ikke er i klasserommet

Dette var en ide jeg fikk i vår etter en samtale med en kollega, og som jeg skrev ned i kort tid etterpå. Jeg delte den med noen bekjente, som hadde noen reservasjoner, så jeg gjorde ikke noe med ideen. Likevel vil jeg dele teksten jeg skrev, så kan folk selv vurdere. Hvis du synes det er en god ide, så tar jeg gjerne imot tips om hvor forslaget kan sendes.


Problemet

Det er mange sykemeldte lærere som ikke kan gå inn i klasserommet, av forskjellige grunner. Noen har en utfordrende klasse, noe som har knekt dem fullstendig, andre har en fysiske handikap som gjør det vanskelig å være i et klasserom en.


Problemet er imidlertid at man ofte er enten 100% eller 0% uføretrygdet. En lærer kan være i stand til å forberede en time, rette prøver og tekster, men ikke møte opp til selve timen. Det kan være en vanskelig klasse som har knekt læreren psykisk, som gjør at det å bevege seg inn i et klasserom blir umulig. Problemet er da at læreren blir sykemeldt og mister muligheten til å bidra til skolen.


Slik burde det ikke være. En lærer som er sykemeldt vil fortsatt kunne gjøre deler av jobben. En lærer som er sykemeldt på grunn av ryggen vil fortsatt kunne lage presentasjoner. En lærer som har fått en psykisk knekk vil fortsatt kunne utvikle spill og aktiviteter. En lærer som har havnet på kant med ledelsen og ikke klarer å møte opp på skolen vil fortsatt kunne lage arbeidsark.


Det er mange lærere som ønsker å gjøre en innsats, selv om de er sykemeldte. Det er lærere som ønsker å holde lærergjerningen vedlike. Dersom en lærer vil og kan gjøre 30% av de oppgavene en lærer skal gjøre i jobben, vil det være meningsløst å dømme dem til å gjøre 0%.


Dette betyr som sagt ikke at man skal presse lærere som trenger å bruke all sin energi til å komme tilbake til skolen, dette skal kun være et tilbud til dem som ønsker å gjøre noe mens de er sykemeldt, som har kommet frem til den konklusjonen at dette er det rette for dem.


Løsningen


Det bør opprettes en organisasjon som kan aktivisere lærere, og bruke hver enkelt lærers kompetanse til å utvikle opplegg. Har en historielærer blitt langtidssykemeldt, men likevel vil ha en struktur på hverdagen? Da kan vedkommende lage powerpointpresentasjoner om antikkens Hellas, om middelalderen i Kina, om reformasjonen. Er det en mattelærer som ikke klarer å gå på skolen? Da kan de oppfordres til å lage arbeidsark som andre lærere kan skrive ut og dele ut til klassen. Har en norsklærer skadet foten, og kommer seg ikke ut av sofaen? Da kan vedkommende lage gruppeoppgaver som andre lærere kan ha glede av.


Dette er viktig av fire grunner.

  1. Det gir lærere en mulighet til å komme tilbake til skolen.

  2. Det gir sykemeldte lærere en følelse av å bidra, selv når de er borte fra skolen.

  3. Det bidrar til å skape flere opplegg som lærere kan bruke i undervisningen

  4. Det gjør at lærere kan realisere prosjekter som ikke de har tid til ellers.

Dersom et opplegg tar ti timer å utvikle og gjennomføres i en totimersøkt, så vil det ikke være tidsmessig fornuftig å utvikle opplegget. Derimot, om man har tid hjemme, så kan man bruke tid på å jobbe langsomt, ta seg tid til å skape det perfekte opplegg som vil glede tusenvis av elever.


Det hjelper læreren å komme tilbake, dersom man vet omtrent tidspunktet for når en returnerer til skolen. Da kan en bruke sykemeldingen til å forberede seg på emnene en vet vil komme opp senere.


Hva kan sykemeldte og pensjonerte lærere utvikle


PowerpointpresentasjonerDet er mange tema som kunne hadde behov for en 10-20- lysbilders presentasjon, presentasjoner som elevene også kan gå gjennom selv. Dersom en elev googler et tema bør noen av det første som kommer opp være en presentasjon som forklarer tema på en pedagogisk måte.


Prøver

Mange fag trenger gode spørsmål til vurderingssituasjoner, det er mulig å lage databaser med oppgaver som lærere kan hente nyttig inspirasjon fra.


Tverrfaglige oppgaver

Det er mange opplegg som kan ta tid å utvikle, som en lærer i full jobb kanskje ikke vil ha tid til å produsere. Dersom en person er hjemme en tid kan de derimot bruke fulle dager til å utvikle opplegg som lærere i skolen kan ha glede av.


Hefter

Hva med et hefte med matematiske formler? En liste over alle fagbegrepene innen et fag? En liten bok som oppsummerer det viktigste i et fag? Igjen, dette tar tid å utvikle, og da er det kanskje noen som for øyeblikket ikke kan bidra fysisk i et klasserom, som alltid følte at noe slikt manglet, som kan og vil bidra.


ArbeidsarkDet er mange fag hvor lærere etterspør ark som kan skrives ut og deles ut til elevene. I stedet for å bedrive intellektuelt tyveri fra bøker kan man heller skrive egne, som andre lærere kan skrive ut.


Spill

Det er mulig å lage varianter av mange spill, som Trivial Pursuit, Memory eller lignende for mange fag. Malene er allerede tilgjengelige, men utviklingen kan ta tid. Ofte er det rett og slett ikke mulig for en lærer å lage slike opplegg, siden man ikke kan bruke ti ganger så mye tid på å forberede seg som det tar å gjennomføre timen. Å lage spørsmål til et slikt spill vil ta tid, men så raskt det er ferdig kan hundrevis av lærere bruke det i egen undervisning. Tiden det tar å utvikle det blir ikke mange minuttene fordelt på alle lærerne.


Det er også mulig å lage puslespill, blant annet ved å fylle inn maler som allerede er utviklet. Da skriver lærerne ut puslespillene, klipper opp, og deler ut til elevene.
Noen tanker til slutt


Det vil imidlertid være viktig å påpeke at dette alltid må være frivillig, og at ingen skal føle at de må bidra mot sin vilje. Det skal ikke være et arbeidskrav under sykemelding, og målet skal alltid være å få folk tilbake til jobben. Dersom ikke dette fungerer for deg, så skal du la være. Gjør heller noe som hjelper deg. Målet skal være å holde i aktivitet folk som ønsker dette og kan bidra.


Dette vil også være en fordel for lærere som heller aldri vil returnere til skolen, men som likevel ønsker å føle at de gjør en innsats. De trenger ikke skrive et utkast til et forlag, som i mange tilfeller vil måtte takke nei, de kan rett og slett begynne å skrive. Kanskje vil et forlag senere utgi manuskriptet i en eller annen form, men om ikke, ingen problem, da kan det deles gratis med landets lærere. De bidrar, selv om de ikke er i klasserommet.


Nå vet jeg ikke om dette er realistisk, eller om dette er noe som det offentlige vil støtte, men her er uansett ideen, og dersom en og annen byråkrat i UDir leser dette, og synes det er en god ide, send meg en melding.

425 views2 comments

Recent Posts

See All

2 Comments


magne.st
Nov 24, 2022

Gode tanker, du burde prøve å få trykt teksten i en avis/nettavis.

Like
Kjetil Hope
Kjetil Hope
May 10, 2023
Replying to

Takk for svar, så ikke meldingen før nå.

Like
bottom of page