top of page
Search

Hvordan lage rollespill med ChatGPT

Dette er noen tips til hvordan du kan utvikle rollespill ved hjelp av ChatGPT. Husk at du alltid må sjekke informasjonen, spesielt om du jobber med norske forhold. For eksempel fikk jeg ikke nettsiden til å lage et rollekort til Knud Knudsen hvor han argumenterte for bokmål. AI instisterte på at han var født på samme sted og samme dato som Ivar Aasen.


Nedenfor følger en ide om hvilke spørsmål du kan stille.
Jeg vil lage et rollespill om [vitenskap], hvem er de viktigste teoretikerne?


Da har du fått informasjon om de viktigste personene. Velg så ut dem du ønsker å inkludere i rollespillet.


Kan du lage rollekort til [person]?


Gjør dette med alle personene. Du kan gjerne be den liste opp argumentene de vil bruke.


Hvilke tema skal de diskutere?


Da vil AI gi deg en liste over emner de skal diskutere.


Kan du skrive en instruksjon til deltakerne?/ Kan du skrive en tale som rollespillederen skal holde før debatten? Dette gir deltagerne en forklaring på hva eller hvordan de skal diskutere.


Kan du kort forklare [begrep]?

Dette er nyttig dersom det er begreper som elevene må kjenne til før diskusjonen. Spør gjerne om mange begreper, du vet som regel ikke hva som elevene ikke vet.
Eller er det mange andre spørsmål du kan stille, dette avhenger selvsagt av fag og hva du ønsker at deltagerne skal vite. Skal det være hemmelige roller? Skal elever med samme person gå sammen og planlegge først? Det avgjør du. Du kan se fire forslag til rollespill her, den franske revolusjon, bistandsspill med hemmelige roller, investiturstriden og Sudetenkrisen 1938.Andre forslag:

Tysk samtale:

  • Jeg vil lage et rollespill for elever som lærer tysk, hvilke personer bør jeg ta med?

  • Kan du lage et rollekort til en turist som forsøker å finne severdigheter i Berlin? Kan du skrive noen av de vanligste ordene hun vil trenge i en slik samtale?

  • Kan du lage rollekort til personen som svarer på spørsmålene?

  • Kan du liste opp de vanligste ordene vedkommende vil bruke?

  • Kan du skrive svarene vedkommende vil gi?
6 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page