top of page
Search

Kritisk tenkning som tverrfaglig tema


Siden tverrfaglig arbeid er målet i den nye læreplanen er det greit å minne om noen av de temaene som går igjen. Ett av disse er kritisk tenkning. For en VG1-klasse på studieforberedende vil det være minst fire fag som har kritisk tenkning på læreplanen.


Norsk

  • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte

Samfunnskunnskap

  • utforske og presentere dagsaktuelle temaer eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for egne og andres meninger og verdier

  • utforske hvordan interesser og ideologisk ståsted påvirker våre argumenter og valg av kilder, og reflektere over hvordan det gir seg utslag i forskjellige meninger

Engelsk

  • lese og sammenligne ulike sakprosatekster om samme emne fra forskjellige kilder og kritisk vurdere hvor pålitelige kildene er

  • bruke ulike kilder på en kritisk, hensiktsmessig og etterrettelig måte

Naturfag

  • drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

Mitt forslag er at alle disse fagene gjennomfører dette samtidig og ser på muligheten for å gjøre noe tverrfaglig.
For eksempel er dette mulig å jobbe med i starten av året, siden det tross alt annenhvert år er valgkamp på den tiden. Dersom det er valgkamp, kan man studere noen av temaene som har blitt aktuelle i den siste tiden, man kan analysere leserinnlegg i norskfaget, og skrive om emnet i samfunnsfag. Dersom temaet er helse, flott, da kan også naturfag inkluderes. Om de skriver en, to eller tre tekster, eller holder ett eller flere foredrag får bli opp til faglærerne, men her er det mange muligheter. Dersom temaet er mer internasjonalt, kan selvsagt også engelskfaget være aktuelt. Da finnes det mange gode og mindre gode kilder som kan vurderes kritisk.


Skal dette gjennomføres er det imidlertid viktig å begynne tidlig, gjerne prate sammen i mai/ juni, og diskutere mulige oppgaver. Da får man også mulighet til å la hjernen jobbe om sommeren til å klekke ut gode ideer.


Å jobbe tverrfaglig på denne måten tror jeg er både nyttig for elevene, og letter arbeidet for lærerne. Samtidig gir det elevene mulighet til å jobbe med ett tema gjennom en hel dag. Dersom timeplanen på en dag er norsk, samfunnskunnskap, engelsk og naturfag kan de jobbe med temaet i alle timene.


Jeg har ikke så mange opplegg om kritisk tenkning på denne siden, men jeg er overbevist om at lærerne på en skole sammen kan lage mange gode aktiviteter om de prater sammen.1 view0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page