top of page
Search

Læringssti - antikkens Hellas

Dette er et forsøk på å lage en læringssti som elever kan følge på egenhånd for å lære om antikkens Hellas. Denne posten er et arbeidsdokument og vil bli oppdatert senere.


1. Studer denne tidslinjen

hellas tidslinje 1.5
.pdf
Download PDF • 1.07MBSvar på følgende spørsmål

a. Når oppstod de greske bystatene?

b. Hvilke kriger var sentrale i antikkens Hellas?

c. Hvem var ansvarlige for demokratiet i Athen?

d. Hva innleder den hellenske perioden?2. Les disse kortene


ranger grekerne
.pdf
Download PDF • 113KB

Svar på følgende spørsmål

a. Hva synes du er det viktigste som grekerne ga oss? Velg ut de fem viktigste og ranger dem.

b. Les deg opp på noen av dem. Skriv noen faktasetninger om emnene.3. Les om Hellas i bronsealderen


Hellas i bronsealderen
.pptx
Download PPTX • 4.23MB

Svar på følgende spørsmål

a. Hvor holdt bronsealderkulturene til?

b. Hva vet vi om disse kulturene i dag?

c. Hvorfor tror du disse kulturene kollapset?4. Det athenske demokratiet


Se film om det athenske demokratietLes om Sparta og Athen


sparta og athen
.pptx
Download PPTX • 4.94MB


Kikk på kortene om det athenske demokratietranger athensk demokrati
.pdf
Download PDF • 115KB


a. Lag et tankekart over det athenske demokrati

b. Forklar med 200 ord hvordan det athenske demokratiet fungerte

c. Forklar hva som skilte Solons og Kleistenes reformer.

d. Forklar følgende begreper:

 • ekklesia

 • arkont

 • ostrakisme

 • demos

 • boule

 • arepagos

 • agora

 • tyranni

 • oligarki

 • monarki

 • demokrati5. Hellas - litt forskjellig

Les denne presentasjonen


hellas - litt forskjellig
.pptx
Download PPTX • 14.75MB

Svar på spørsmålene

a. Hva kjennetegnet den greske polisen?

b. Hva var de viktigste krigene i den greske antikken?

c. Hvorfor tror du kriger markerer slutten på gamle perioder og starten på nye?


Lengre oppgaver


a. Hvordan skilte det athenske demokratiet seg fra vårt moderne demokrati? Skriv en drøftende artikkel.

b. Kikk på denne presentasjonen om Thukydids felles, og skriv et essay hvor du reflekterer over hvorfor ble det konflikt mellom Sparta og Athen, og om denne krigen kunne unngås.

thukydidsfelle
.pptx
Download PPTX • 4.00MB

c. Hvilke faktorer gjorde at Hellas, og spesielt Athen, kunne utvikle både vitenskaper og filosofi?1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page