top of page
Search
 • Writer's pictureKjetil Hope

Læringssti - Opplysningstiden

Updated: Jan 28

Finn andre læringsstier her.


Steg 1 - se video: Opplysningstid

Steg 2 - Svar på spørsmålene


 1. Hva mente Spinoza om religion og Gud?

 2. Når regner mange historikere med at opplysningstiden starter?

 3. Hva skulle bidra til å skape et bedre samfunn?

 4. Hva betydde at man skulle ta et oppgjør med de gamle autoritetene?

 5. Hvà er forskjellen mellom rasjonalisme og empirisme?

 6. Hvilket verk utga Diderot i 1751? Hvorfor utga han verket?

 7. Hvordan reagerte myndighetene i Frankrike på utgivelsen?

 8. Hvorfor var kunnskap så viktig for opplysningsfilosofene?Steg 3 - se video: Politiske tanker
Steg 4 - svar på spørsmål


 1. Hvordan spredte ideer fra andre deler av verden seg til Europa?

 2. Hvordan bidro behandlingen av urbefolkningen i den nye verden til opplysningstiden?

 3. Hvilke rettigheter mente John Locke at mennesker ble født med?

 4. Hva skrev jesuitten Le Jeune om amerikansk urbefolkning og deres syn på rettigheter?

 5. Hva er en sosial kontrakt?

 6. Hva bør individene gjøre om de ikke har frihet?

 7. Hva er allmennviljen, og hvem er lanserte denne ideen?

 8. Argumenterte opplysningsfilosofene for et demokrati?

 9. Hva var maktfordelingsprinsippet, og hvem lanserte ideen?

 10. Hvilke rettigheter kjempet Voltaire for?

 11. Hvordan påvirket opplysningsfilosofene den amerikanske revolusjonen?

 12. Hvordan påvirket opplysningsfilosofene den franske revolusjonen?


Steg 5 - Presentasjon

Se gjennom presentasjonen


opplysningstidensfilosofer
.pptx
Download PPTX • 22.80MB


Steg 6 - skriv om en filosof


Velg en av filosofene du nå har lært om.


Skriv en tekst der du utforsker filosofen.

 • Hvem var personen?

 • Hva mente vedkommende om staten og politikken?

 • Hvilke rettigheter kjempet vedkommende for?

 • Havnet de i konflikt med myndighetene, i så fall, hvorfor?

 • På hvilken måte endret filosofen samfunnet? Trekk frem eksempler på hvordan deres tanker ble spredd.


(Om du bruker denne læringsstien til selvstudium, velg selv hvor langt du skriver. Ellers, spør læreren om tekstlengde)


Nyttige lenker


John Locke

Vestens tenkere. B. 2 : Fra Descartes til Nietzsche


Borger og statsmakt


SNL om Locke


Filosofihistorie


Politisk idéhistorie


Politisk tenkning


Denis Diderot

SNL


Opplysningens sjonglør : Denis Diderot 1713-1784


Voltaire


Store Norske Leksikon


Filosofiske brev


Traktat om toleransenRousseau

Filosofihistorie


Politisk idéhistorie


Politisk tenkning


Om ulikheten mellom menneskene - dens opprinnelse og grunnlag


Om samfunnspakten, eller Statens grunnsetninger


Den ensomme vandrers drømmerier


Montesquieu

Filosofihistorie


SNL


Politisk idéhistorie


Persiske brev


Mary Wollstonecraft


SNL


Feminismens klassikere : "Betraktninger omkring den fornedrelse som av ulike årsaker rammer kvinnen" og andre tekster av Mary Wollstonecraft m. fl


Min nordiske reise : beretninger fra et opphold i Sverige, Norge og Danmark 1795


Et forsvar for kvinnens rettigheter
76 views0 comments

Recent Posts

See All

Engvald Bakkan - ressurser

Finn andre forfatterressurser her. Nasjonalbiblioteket Vegen til regnbogen : av og om Engvald Bakkan til 100-årsdagen i 1997 Lenke Krossen er din : ein studie i Engvald Bakkans forfattarskap Lenke Byg

bottom of page