top of page

Læringssti - politiske ideologier - Fascismen

Finn andre læringsstier her.


Se videoen


Svar på spørsmålene


  1. Hva betyr lederprinsippet i fascismen

  2. Hvilket syn hadde fascistene på militære verdier, og hva gikk det ut på?

  3. Hvilke totalitære ambisjoner har fascismen?

  4. Hva går de antidemokratiske holdningene til fascismen ut på?

  5. Hva betyr det at fascismen er en anti-ideologi?

  6. Hvordan er den fascistiske økonomiske politikken?

  7. Hva er korporativisme og hvilket forhold hadde den italienske fascismen til denne?

  8. Hva går den sterkestes rett ut på innen fascismen?

  9. Hva var kjønnsrollemønsteret under fascismen?(Du kan også se kjennetegn på fascismen her: side 185 til 188, på bokmål eller nynorsk.)Andre kilder


Fra Platon til kommunismens fall : politisk idéhistorie

Kapittel om fascisme og nazisme


Å lykkes med nyere historie

Kort kapittel om fascisme


Politisk tenkning

Kapittel om fascisme


2 views0 comments

Comentários


bottom of page