top of page
Search

Læringssti - politiske ideologier - Marxismen

Finn andre læringsstier her.Steg 1 - video

Se følgende video:
Svar på spørsmål


 1. Hva er kommunisme? Gi en kort definisjon.

 2. Hva het samarbeidspartneren til Marx?

 3. Var Karl Marx den første kommunisten?

 4. På hvilken måte beskrev Marx religionen, og hvorfor valgte han denne beskrivelsen?

 5. Hvilket system mente Marx hadde skylden for at arbeiderne var så fattige?

 6. Hvem burde, i følge Marx, eie fabrikkene?

 7. Fullfør setningen: For Marx hadde hele historien vært en kamp mellom …………………… . Det var …………………. som drev historien fremover.

 8. Hvilken rolle spiller staten i undertrykkelsen av arbeiderne?

 9. Hva må arbeiderne gjøre med staten i følge Marx?

 10. Hva er sosialisme i følge Marx?

 11. Hvilke aktivitietet og hendelser har skjedd gjennom historien inspirert av Marx' tanker?


Steg 2 - Kapitalen


Les utdraget av Kapitalen her på side 147- 148.


Oppsummer tankene som står i utdraget med 50-100 ord.


Steg 4 - Det kommunistiske manifest


Les det kommunistiske manifest her fra side 223 til øverst på side 227
Svar på følgende spørsmål

 1. Reflekter: Hva betyr det at et spøkelse går gjennom Europa? (s 223)

 2. Hva betyr det at alle samfunn er en historie om klassekamper? (s 224)

 3. Hvem var i følge Marx den mektigste gruppen i hans samtid? (s 224)

 4. Hvordan utvikler markedet seg, i følge Marx? (s 224-225)

 5. Hva er borgerskapet? Hvordan har borgerskapet utviklet seg? (s 226)
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page