top of page
Search

Læringssti - samfunn, kirkemakt og kongemakt i middelalderen

Finn andre læringsstier her.


Steg 1 - Se videoSvar på spørsmål

 1. Hva kjennetegner føydalsamfunnet?

 2. Hva er et len?

 3. Hva er en vasall?

 4. Hvilke forpliktelser hadde vasallen og herren?

 5. Hva var en kronvasall?

 6. Hva var ufrie bønder?

 7. Hvordan skilte føydalsamfunnet seg fra det romerske systemet?

 8. Hvordan oppstod føydalsystemet?

 9. På hvilken måte blir kirken en del av føydalsystemet?

 10. Når eksisterte føydalsamfunnet?


Steg 2 - Se videoSvar på spørsmål

 1. Hva var Frankerriket?

 2. Hva var kirkestaten?

 3. Hva betyr det å bli salvet av kirken?

 4. Hva er en pave?

 5. Hva var prestens rolle i middelalderen?

 6. Hva var tiende?

 7. Hva er en helgen?

 8. Hvorfor fikk paven så mye makt?

 9. Hvordan hjalp pave og kongen hverandre i middelalderen?

 10. Hvem var Karl den Store, og hva gjorde han da han fikk makten?

 11. Hva skjedde i år 800 med Karl den store og paven?


Steg 3 - Se video
Svar på spørsmål

 1. Hva er en biskop, og hvem utnevner dem?

 2. Hva var det tysk-romerske riket?

 3. Hvorfor utnevnte Otto biskopene til kronvasaller?

 4. Hva er investitur?

 5. Hvorfor fikk Otto så stor makt over kirken?

 6. Hva betyr "geistlig" og "verdslig"?

 7. Hvordan forsøker kirken i 1059 å bryte keiserens makt over kirken?

 8. Hva var Dictatus Papae?

 9. Hva er en bannlysning, og hvorfor bannlyste paven Henrik?

 10. Hva skjer i Sachsen når Henrik bannlyses?

 11. Hva er kanossagangen?

 12. Hva gjør Henrik etter at kong Rudolf er bekjempet?

 13. Hvordan løses investiturstriden?


Steg 4 - Se videoSvar på spørsmål

 1. Hvordan reagerer kong Johan på at Frankrike erobrer store deler av de engelske områdene i dagens Frankrike?

 2. Hvorfor reagerer de engelske baronene på Johans styre?

 3. Hvorfor fører utnevnelsen av ny biskop i Canterbury til problemer?

 4. Hvorfor reagerer folk på at det ikke blir gjennomført gudstjenester i England?

 5. Hva skjedde i 1215?

 6. Hva var Magna Carta?

 7. Hva stod i §61 i Magna Carta, og hvorfor var dette viktig?

 8. Hvilke rettigheter fikk folk gjennom Magna Carta?

 9. Hvorfor reagerer paven på Magna Carta?

 10. Hvordan ender borgerkrigen mellom kongen og baronene?Andre ressurser


Aschehougs verdenshistorie

Om Føydalsamfunnet


Aschehougs verdenshistorie

Om kirke- og kongemakt


Aschehougs verdenshistorie

Om Magna Carta

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page