top of page
Search

Lag arbeidshefte med ChatGPT

Jeg ble nylig anbefalt å bruke ChatGPT til å lage oppgaver for språklæring, og har testet dette selv. Resultatet var faktisk ikke så ille, og jeg tror at et kollegium kunne gjort dummere ting enn å bruke siden til å utvikle både arbeidsark og hefter. Alternativt kan en generere oppgaver, basert på hva elevene sliter med i faget.Forslag til språklærere

Alle lærerne i et fag på en skole bruker en time eller to til å be AI om å lage oppgaver. Man limer deretter oppgavene inn i et fellesdokument. Deretter går man gjennom oppgavene, sorterer og gjør i stand et grammatikkhefte. Skriv så ut heftet og del ut til elevene.


Selv om det vil kreve litt tid å lese gjennom og eventuelt redigere, er dette langt mer tidseffektivt enn å lage dem selv, og langt billigere enn å kjøpe. Etter 2-3 fagmøter bør man ha nok stoff til å dele ut til elevene.Eksempler

Jeg har ikke studert disse eksemplene nøye, så det er mulig ikke oppgavene er så gode, de er kun ment som eksempler.


Norsk som andrespråk


Kan du skrive en tekst med typiske grammatiske feil som en elev med norsk som andrespråk ville skrevet? Jeg tenkte å dele den ut og be elevene rette teksten.


Absolutt, her er en kort tekst med noen vanlige grammatiske feil som en elev med norsk som andrespråk kunne gjort:

Tekst:

Jeg liker veldig mye å lære norsk, selv om det er vanskelig for meg. Jeg leser en norsk bok hver dag, og jeg se på norske filmer for å øve min lytteforståelse. Men noen ganger jeg sliter med å huske ordene og å skrive setningene riktig. Jeg vil gjerne bli bedre i norsk, så jeg prøver å øve så mye jeg kan.

Forslag til retting:

Jeg liker veldig godt å lære norsk, selv om det er vanskelig for meg. Jeg leser en norsk bok hver dag, og jeg ser på norske filmer for å øve på lytteforståelsen min. Men noen ganger sliter jeg med å huske ordene og å skrive setningene riktig. Jeg vil gjerne bli bedre i norsk, så jeg prøver å øve så mye jeg kan.

Her er noen av de vanlige feilene som eleven kunne ha gjort:

  • Feil bruk av adverbet "mye" i stedet for "godt"

  • Manglende bruk av hjelpeverbet "å" i infinitivsformen "å se"

  • Feil ordstilling ("jeg se" i stedet for "jeg ser")

  • Manglende bruk av possessivt pronomen "min" i "lytteforståelse min"

  • Feil bruk av personlig pronomen "jeg" i "noen ganger jeg sliter"

  • Manglende bruk av subjunksjonen "så" i "så jeg prøver"

Selvfølgelig vil det være forskjellige nivåer av grammatiske feil som elever med norsk som andrespråk kan gjøre, men dette er noen av de vanlige feilene jeg har observert hos elever på forskjellige nivåer.Kan du skrive noen oppgaver for elever med norsk som andrespråk, hvor de jobber med ordstilling i setninger?Ja, her er noen oppgaver som fokuserer på ordstilling i setninger for elever med norsk som andrespråk:


Oppgave 1:

Bytt om på setningene slik at de blir grammatisk korrekte:


På tirsdag spiser jeg pizza med min venn.

Han studerer alltid på biblioteket om kvelden.

I morgen skal vi til svømmehallen med mine søsken.

De liker å se på TV etter middag hver dag.

Min bestemor baker alltid kaker til bursdagen min.

Oppgave 2:

Sett inn manglende ord og sett setningene i riktig rekkefølge:


________ forlater vi flyplassen ________.

________ kjøper hun ________ brød ________ matbutikken ________.

________ tar jeg ________ trikk ________ skolen ________ hver dag ________.

________ spiser vi ________ middag ________ klokken seks ________.

________ skal jeg ________ til legen ________ klokken ni ________.

Oppgave 3:

Bytt om på setningene slik at de blir mer naturlig på norsk:


A: I går kjøpte jeg en ny jakke i butikken.

B: I butikken kjøpte jeg en ny jakke i går.

A: Han drikker te med melk om morgenen.

B: Om morgenen drikker han te med melk.

A: Hun synger vakre sanger på konserten i kveld.

B: På konserten i kveld synger hun vakre sanger.

A: Vi skal reise til Paris på ferie i sommer.

B: På ferie i sommer skal vi reise til Paris.

A: De leser interessante bøker om historie på biblioteket.

B: På biblioteket leser de interessante bøker om historie.

Håper disse oppgavene vil være nyttige for deg og elevene dine!
Tysk

Kan du lage ett oppgavesett for elever som lærer tysk, der de lærer å bøye ord i kasus? Ja, her er noen oppgaver for elever som lærer tysk og ønsker å øve på kasusendelser:


Oppgave 1:

Bøy artiklene og substantivene i setningene i riktig kasus:


Der Vater gibt ________ Sohn ________ Buch.

________ Lehrerin fragt ________ Schülerin nach ________ Namen.

________ Mann kauft ________ Frau ________ Blumen.

________ Junge trifft ________ Freund ________ Schule.

________ Mädchen spielt ________ Instrument ________ Musikschule.

Oppgave 2:

Bytt om på setningene og bøy ordene i riktig kasus:


Ich gebe dem Hund ein Leckerli.

Dem Hund gebe ich ein Leckerli.

Der Mann spricht mit dem Arzt über seine Gesundheit.

Mit dem Arzt spricht der Mann über seine Gesundheit.

Die Frau trinkt einen Kaffee mit dem Kollegen.

Mit dem Kollegen trinkt die Frau einen Kaffee.

Der Lehrer gibt dem Schüler eine Hausaufgabe auf.

Dem Schüler gibt der Lehrer eine Hausaufgabe auf.

Das Kind spielt mit dem Ball im Garten.

Im Garten spielt das Kind mit dem Ball.

Oppgave 3:

Bøy adjektivene i riktig kasus og kjønn:


Der ________ Mann hat eine ________ Frau und zwei ________ Kinder.

Die ________ Blumen sind schön, aber die ________ Vase ist alt.

Ich sehe einen ________ Hund auf der ________ Straße.

Der ________ Student kommt aus einem ________ Land und spricht ________ Sprachen.

________ Großvater liest ________ Enkelin eine ________ Geschichte vor.

Jeg håper disse oppgavene vil være nyttige for elevene dine når de øver på kasusbøyning i tysk!33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page